Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΤΜΟΥ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) εγκαταστάσεων πυρασφάλειας (πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης) σε βιομηχανίες, αποθήκες logistics, σταθμούς αυτοκινήτων (garage), μεγάλα κτήρια γραφείων, νοσηλευτικά ιδρύματα, super market, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα κ.λ.π που διαθέτουν μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) των εξής τύπων εγκαταστάσεων πυρασφάλειας :

  • Συστήματα πυρανίχνευσης συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα .
  • Συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων.
  • Κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης - κατάσβεσης με νερό, αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα και πυροσβεστικές φωλιές.
  • Κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης - κατάσβεσης με νερό, αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα και καταιονιστήρες (sprinklers).
  • Κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης - κατάσβεσης ολικής κατάκλυσης με διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
  • Κεντρικό σύστημα πυρόσβεσης - κατάσβεσης ολικής κατάκλυσης με αφρό.

Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας γίνονται από τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και πάντα με την εποπτεία και την επιστασία Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

 

Οι υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ μέσω ετησίων ή εξαμηνιαίων συμβολαίων συντήρησης που συντάσσονται με βάση το πρόγραμμα συντήρησης της εκάστοτε εγκατάστασης. Το πρόγραμμα συντήρησης είναι ένας αναλυτικός κατάλογος εργασιών όπου καθορίζονται με ακρίβεια όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης που οφείλεται να γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν απρόσκοπτα σε περίπτωση ανάγκης. Τα προγράμματα συντήρησης είναι διαφορετικά για την κάθε εγκατάσταση, είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηρηστικά της και συντάσσονται μια φορά (άπαξ) από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

 

Επισημαίνεται ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στις επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτονται με ετήσιο ή εξαμηνιαίο συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας προσφέρει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την ετήσια θεώρηση του βιβλίου πυρασφάλειας, η οποία είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. Επίσης παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και την ανανέωση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας όποτε απαιτηθεί.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρίες στον τομέα της συντήρησης εγκαταστάσεων πυρασφάλειας η οποία διαθέτει αποδεδειγμένα οργάνωση, γνώση, εμπειρία και αξιοπιστία παρέχοντας παράληλλα στους πελάτες της την δυνατότητα πλήρους καθολικής τεχνικής υποστήριξης με εξοπλισμούς πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης πάσης φύσεως αλλά και παροχή άλλων τεχνικών υπηρεσίων ( όπως π.χ μελέτη και έκδοση πιστοποητικού πυρασφάλειας, κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων πυρασφάλειας για τυχόν επεκτάσεις, μετατροπές, ανακαινίσεις ή και νέες εγκαταστάσεις καθώς και μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γενικότερα).

 

Για την συντήρηση των εγκαταστάασεων πυρασφάλειας της επιχείρησης σας επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 η 6936020152 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας .

Επιστροφή