Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

συντηρησεις εγκαταστασεων πυρασφαλειας

Συντηρήσεις Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας

Συντηρήσεις Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) εγκαταστάσεων πυρασφάλειας (πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης) σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, αποθήκες logistics και χονδρικής, σταθμούς αυτοκινήτων (garage), μεγάλα επαγγελματικά καθώς και κτήρια γραφείων, νοσηλευτικά ιδρύματα, σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα κ.λπ. που έχουν εγκατεστημένα μόνιμα συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης, σούπερ και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες συντήρησης Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας, διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Συντήρησης αποτελούμενο από έμπειρους Μηχανικούς (Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί), καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων (υδραυλικοί , ηλεκτρολόγοι ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) των εξής τύπων εγκαταστάσεων πυρασφάλειας :

  • Συστήματα πυρανίχνευσης συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα.
  • Συστήματα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων.
  • Κεντρικά συστήματα πυρόσβεσης - κατάσβεσης με νερό, αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα και πυροσβεστικές φωλιές.
  • Κεντρικά συστήματα πυρόσβεσης - κατάσβεσης με νερό, αντλητικό πυροσβεστικό συγκρότημα και καταιονιστήρες (sprinklers).
  • Κεντρικά συστήματα πυρόσβεσης - κατάσβεσης ολικής κατάκλισης με διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
  • Κεντρικά σύστημα πυρόσβεσης - κατάσβεσης ολικής κατάκλισης με αφρό.

Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας γίνονται από τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και πάντα με την εποπτεία και την επιστασία Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Οι υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ είτε εφάπαξ μία φορά τον χρόνο είτε μέσω ετησίων συμβολαίων συντήρησης που συντάσσονται με βάση το πρόγραμμα συντήρησης της εκάστοτε εγκατάστασης.

Το πρόγραμμα συντήρησης είναι ένας αναλυτικός κατάλογος εργασιών όπου καθορίζονται με ακρίβεια όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης που οφείλεται να γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης προκειμένου αυτές να λειτουργήσουν απρόσκοπτα σε περίπτωση ανάγκης. Τα προγράμματα συντήρησης είναι διαφορετικά για την κάθε εγκατάσταση, είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της και συντάσσονται μια φορά (άπαξ) από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

Επισημαίνεται ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στις επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτονται με ετήσιο ή εξαμηνιαίο συμβόλαιο προληπτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων πυρασφάλειας προσφέρει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την ετήσια θεώρηση του βιβλίου πυρασφάλειας, η οποία είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας. Επίσης παρέχει ΔΩΡΕΑΝ και την ανανέωση του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας όποτε απαιτηθεί.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες τεχνικές εταιρίες συντήρησης εγκαταστάσεων πυρασφάλειας ( πυρόσβεση - πυρανίχνευση) η οποία διαθέτει αποδεδειγμένα οργάνωση, γνώση, εμπειρία και αξιοπιστία παρέχοντας παράλληλα στους πελάτες της την δυνατότητα πλήρους καθολικής τεχνικής υποστήριξης με εξοπλισμούς πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης πάσης φύσεως αλλά και παροχή άλλων τεχνικών υπηρεσιών ( όπως π.χ μελέτη και έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων πυρασφάλειας για τυχόν επεκτάσεις, μετατροπές, ανακαινίσεις ή και νέες εγκαταστάσεις καθώς και μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γενικότερα).