Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) αποτελεί έναν από τους δυναμικότερα αναπτυσσόμενους τομείς των δραστηριοτήτων της ΑΝΑΔΡΑΣΗ τα τελευταία χρόνια.

 

Bασιζόμενοι στη πολύχρονη εμπειρία μας απο το 1985 στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών εφαρμογών επενδύσαμε περαιτέρω σε εξειδίκευση και υλικοτεχνικές υποδομές ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε με αξιοπιστία στην ζήτηση οιανδήποτε έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τα πιό απλά έργα και εγκαταστάσεις ώς και τα πιό σύνθετα μεγάλα έργα Α.Π.Ε, έχοντας πάντα ώς στόχο την προσφορά επιστημονικά και τεχνικά τεκμηριωμένων λύσεων, αξιόπιστου και ποιοτικού εξοπλισμού και άρτιων κατασκευαστικά εγκαταστάσεων.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει καθετοποιημένες υπηρεσίες υλοποίησης πάσης φύσεως έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση - κατασκευή) και συγκεκριμένα δραστηριοποιείται στους εξής επιμέρους τομείς εγκαταστάσεων Α.Π.Ε .

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Δισυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Net Metering

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Δικτύου μικρής ισχύος για σύνδεση στην πρίζα

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ανεμογεννήτριες - Μικρά Συστήματα Ανεμογεννητριών έως 50 Kw

 

θΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε

Αντλίες θερμότητας - Θέρμανση - Ζεστό Νερό - Κλιματισμός

Εγκαταστάσεις Γεωθερμίας - Θέρμανση - Ζεστό Νερό - Κλιματισμός

 

Επιστροφή