Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

ανεμογεννητριες

Ανεμογεννήτριες έως 50 Kw

Ανεμογεννήτριες έως 50 Kw

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει την μελέτη, τον εξοπλισμό και την πλήρη εγκατάσταση αιολικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μικρές ανεμογεννήτριες ισχύος έως 50 Kw, αυτόνομες ή διασυνδεδεμένες με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και ειδικότερα :

 • Την εκπόνηση της προμελέτης -μελέτης ενεργειακής απόδοσης-οικονομοτεχνικής μελέτης.
 • Την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης όταν πρόκειται για διασυνδεδεμένα συστήματα.
 • Την σύνταξη της οριστικής κατασκευαστικής μελέτης βάσει της οποίας θα κατασκευασθεί το έργο.
 • Την πλήρη προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του αιολικού συστήματος.Την θέση σε λειτουργία της μονάδας .
 • Την πλήρη τεχνική υποστήριξη καθώς και την συντήρηση.

Οι μικρές ανεμογεννήτριες από 100 Watt έως και 50 Kw αποτελούν μια εξαιρετική λύση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ελαχιστοποίηση ή ακόμα και τον μηδενισμό του κόστους της καταναλισκώμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Επίσης οι μικρές αυτόνομες ανεμογεννήτριες συνδυαζόμενες με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είτε μόνες τους είτε σε συνεργασία με κάποιο φωτοβολταικό σύστημα ή ακόμα και συμβατική γεννήτρια μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και για μόνιμη ηλεκτροδότηση κτηρίων που είναι αδύνατη η σύνδεσή τους με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού..

Ανεμογεννήτριες διασυνδεδεμένες στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4203/2013 επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών ισχύος έως 50 Kw σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και η σύνδεση τους με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η διαδικασία σύνδεσης θα γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών που πρόκειται να καταρτιστεί με Υπουργική Απόφαση.

Το πρόγραμμα θα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίοι θα εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί ακόμα η Υπουργική Απόφαση με βάση την οποία θα προσδιοριστούν με ακρίβεια οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών έως 50 Kw σε οικόπεδα και κτήρια.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σύντομα και καλό είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης να είναι έτοιμοι και να έχουν προχωρήσει στις σχετικές προμελέτες.

Αυτόνομες Ανεμογεννήτριες

Οι αυτόνομες ανεμογεννήτριες κυμαίνονται από 100 W μέχρι 10 kW.

Οι αυτόνομες ανεμογεννήτριες κυμαίνονται από 100 W μέχρι 10 kW. Οι μικρές αυτόνομες ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μόνες τους ή σε συνδυασμό με κάποιο φωτοβολταικό σύστημα ή ακόμα και συμβατική ηλεκτρογεννήτρια, η οποία ενέργεια αποθηκεύεται σε σύστημα μπαταριών μέσω του οποίου γίνεται η τροφοδοσία κτηρίων ή εγκαταστάσεων που συνήθως βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτή η σύνδεση με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι συνήθως :

 • Κατοικίες σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο ή η σύνδεσή του με αυτό είναι ασύμφορη.
 • Απομακρυσμένα αγροκτήματα ή ποιμνιοστάσια όπου δεν υπάρχει δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και για την λειτουργία τους απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα (τροφοδότηση αντλιών νερού,εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς και διαφόρων αγροτικών ηλεκτρικών εργαλείων).

Οι μικρές αυτόνομες ανεμογεννήτριες παράγουν συνεχές ρεύμα (D.C) και απαιτείται υποχρεωτικά η εγκατάσταση μετατροπέα προκειμένου να μετατρέπεται το συνεχές ρεύμα των μπαταριών σε εναλλασσόμενο, εις τρόπο ώστε να είναι δυνατή η τροφοδοσία των διαφόρων συσκευών.

Μικρές ανεμογεννήτριες για αυτόνομες εγκαταστάσεις υπάρχουν δύο ειδών:

 • Αυτές που για την εγκατάσταση τους απαιτούν την ύπαρξη ιστού
 • Αυτές που μπορούν να εγκατασταθούν πάνω στην στέγη ή το δώμα ενός κτηρίου .

Για την εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος ανεμογεννήτριας πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί προμελέτη και συγκεκριμένα :T

 • Θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός των ενεργειακών απαιτήσεων με βάση την ισχύ των ηλεκτρικών συσκευών που θα τροφοδοτηθούν από το σύστημα και τον αναμενόμενο χρόνο λειτουργίας των συσκευών αυτών.
 • Θα πρέπει να προσδιοριστεί η αυτονομία του συστήματος σε συνδυασμό φυσικά με τυχόν άλλες πηγές θα μπορούσαν να διασυνδεθούν με αυτό (φωτοβολταικό, συμβατική ηλεκτρογεννήτρια κ.λ.π) .
 • Θα πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή για το αν υπάρχουν σημαντικά γειτονικά εμπόδια όπως κτίρια, δέντρα ή λόφοι που πιθανόν θα μπορούσαν να μειώσουν την ταχύτητα του ανέμου ή να δημιουργήσουν στροβιλισμούς καθώς η ενέργεια που παράγεται κάθε στιγμή από την ανεμογεννήτρια εξαρτάται από την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Ο τοπικός ετήσιος μέσος όρος της ταχύτητας του ανέμου στην συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον είναι 6 m/s προκειμένου η λειτουργία της ανεμογεννήτριας να είναι αποδοτική.

Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών είτε αυτές είναι αυτόνομες είτε πρόκειται να συνδεθούν με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο δεν απαιτείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άδεια εγκατάστασης, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, άδεια λειτουργίας καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας. Για την εγκατάσταση τους απαιτείται μόνο έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. Ειδικότερα για την τοποθέτηση μικρών ανεμογεννητριών σε κτίρια και στέγαστρα, αντί της έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας προβλέπεται μόνο η γνωστοποίηση των εργασιών αυτών στον οριζόμενο κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (αν πρόκειται για διασυνδεδεμένο σύστημα στον ΔΕΔΔΗΕ και αν πρόκειται για αυτόνομο σύστημα στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας).

Επισημάνουμε ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για το κάθε υπό κατασκευή Αυτόνομο ή Υβριδικό Σύστημα Μικρής Ανεμογεννήτριας εκπονεί μελέτη ανάλυσης των ενεργειακών απαιτήσεων για τον ακριβή προσδιορισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς και πλήρη κατασκευαστική μελέτη πριν από την έναρξη των εργασιών και χωρίς κανένα επί πλέον κόστος.

Με την εκπόνηση της μελέτης των ενεργειακών αναγκών καθώς και την εκπόνηση της πλήρους κατασκευαστικής μελέτης διασφαλίζουμε:

 • Την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού που δύναται να καλύψει τις πραγματικές ενεργειακές απαιτήσεις με το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος.
 • Την μεγιστοποίηση του ενεργειακού και κατά συνέπεια οικονομικού οφέλους των πελατών μας.
 • Την κατασκευαστική αρτιότητα του έργου, αφού λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες ειδικές συνθήκες και προδιαγράφονται με απόλυτη ακρίβεια όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα χρησιμοποιούμενα υλικά, προκειμένου τα συνεργεία, ακολουθώντας της με ακρίβεια να πετύχουν το καλύτερο δυνατόν κατασκευαστικό αποτέλεσμα ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της κατασκευής, η ασφάλεια του συστήματος αλλά και η ασφάλεια του εκάστοτε κτιρίου.

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας που επιθυμεί να εγκαταστήσει ένα αυτόνομο ή υβριδικό σύστημα μικρής ανεμογεννήτριας ότι βασικοί του στόχοι πρέπει να είναι:

 • Η μέγιστη ενεργειακή απόδοση εις τρόπο ώστε να αποφύγει κατά το μέγιστο δυνατόν την χρήση συμβατικών πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας .
 • Η μακροχρόνια και χωρίς προβλήματα και συνεχείς βλάβες και απαίτηση συνεχών συντηρήσεων λειτουργία του.
 • Η μεγάλη διάρκεια ζωής όχι μόνο του εξοπλισμού αλλά και της ίδιας της εγκατάστασης.
 • Η ασφάλεια της ίδιας της εγκατάστασης και η προστασία της από βλάβες και φυσικά φαινόμενα.
 • Η δική του ασφάλεια αφού η εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας δε παύει να είναι μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση υψηλής συνεχούς τάσης.
 • Η ασφάλεια της δομικής κατασκευής (στέγη, ταράτσα του σπιτιού) αφού μία κακότεχνη και χωρίς προσεκτική κατασκευαστική μελέτη εγκατάσταση δύναται να προξενήσει βλάβες και ζημιές πολύ δύσκολα επισκευάσιμες.

Όλα αυτά μπορούν να τα προσφέρουν με αξιοπιστία μόνο εξειδικευμένες εταιρείες με πολυετή εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εφαρμογών και η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σαφώς αποτελεί μια από τις λιγοστές εταιρείες που διαθέτουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Πάγιος στόχος της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι η παράδοση αυτόνομων ή υβριδικών εγκαταστάσεων μικρών ανεμογεννητριών οι οποίες αφενός θα διασφαλίζουν πλήρη απεξάρτηση από κάθε λογαριασμό ρεύματος και αφετέρου θα διαθέτουν υψηλή ποιότητα, εγγυημένη απόδοση και μακροχρόνια απροβλημάτιστη λειτουργία ώστε αυτή να καταστεί πραγματικά σημείο αναφοράς προστιθέμενης αξίας για τον συμπολίτη μας που θα επενδύσει τα χρήματα του σε αυτήν.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την υλοποίηση της πλήρους κατασκευής και παράδοσης με το κλειδί στο χέρι οιασδήποτε εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος ανεμογεννήτριας βρίσκεται:

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος κ.λ.π.).
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).