Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

θερμανση υγραεριου

Θέρμανση Υγραερίου

Θέρμανση Υγραερίου

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Θέρμανσης Υγραερίου με δεξαμενή υγραερίου ή φιάλες υγραερίου και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή Εγκαταστάσεων Θέρμανσης με Υγραέριο από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση) για εγκαταστάσεις σε κτήρια κάθε είδους (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, ξενοδοχεία κ.λ.π), διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων αποτελούμενο από Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, καυστηρατζήδες κ.λ.π ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εγγυάται για μια ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση θέρμανσης υγραερίου που θα κατασκευαστεί από τα εξειδικευμένα συνεργεία της με βάση εμπεριστατωμένη και σοβαρή μελέτη υγραερίου, θα είναι απόλυτα σύμφωνη με τους κανονισμούς, θα διαθέτει αξιόπιστο εξοπλισμό και υλικά και προ παντός θα λειτουργεί πολύ οικονομικά.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα της θέρμανσης και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των Μηχανικών της και των Τεχνικών της σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία δύναται να προσφέρει Εγκαταστάσεις Θέρμανσης Υγραερίου που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά επιτυγχάνοντας :

 • Βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης
 • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος
 • Αυτονομία ανά ιδιοκτησία ή ανά χώρο με αντίστοιχη περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.
 • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
 • Βέλτιστη λειτουργικότητα.
 • Υψηλή αισθητική .
 • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
 • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
 • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
 • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού.
 • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα.

Με την ανάθεση της υλοποίησης της εγκατάστασης υγραερίου στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την θέρμανση οιανδήποτε κτηρίου διασφαλίζετε:

 • Αξιόπιστη και σίγουρη εγκατάσταση πλήρως ασφαλή και χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα δυσλειτουργίας και απαιτήσεις συνεχών συντηρήσεων και επισκευών.
 • Αξιόπιστο και ποιοτικό εξοπλισμό και υλικά κατασκευής των εγκαταστάσεων τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που ζητούν οι πελάτες μας ‘’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ-AFTER SALES’’.
 • Πλήρη και καθολική τεχνική υποστήριξη για την εγκατάσταση, την ρύθμιση, την λειτουργία και το Service.

Το υγραέριο ή LPG όπως διεθνώς ονομάζεται, είναι ένα καθαρό καύσιμο που αποτελείται κυρίως από κλάσματα κεκορεσμένων υδρογονανθράκων όπως το προπάνιο, το βουτάνιο ή μίγμα 80% βουτανίου και 20% προπανίου .

Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος, αέρια, τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη μεταφορά και αποθήκευση τους.Τα αέρια αυτά κλάσματα υδρογονανθράκων διαχωρίζονται από τα υγρά κλάσματα κατά τη διύλιση που γίνεται στο αργό πετρέλαιο και οδεύουν προς δεξαμενές αποθήκευσης για άλλες χρήσεις, ενώ τα υγρά κλάσματα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή υγρών καυσίμων (ντίζελ, βενζίνη κ.λ.π).

Είναι δηλαδή τεχνητό καύσιμο που προέρχεται από το πετρέλαιο και δεν πρέπει να συγχέεται με το φυσικό αέριο που είναι φυσικό καύσιμο.

Το υγραέριο αποθηκεύεται είτε σε ειδικές δεξαμενές υγραερίου είτε σε φιάλες υγραερίου το 10 Kg και των 25 Kg υγροποιημένο κάτω από υψηλή πίεση .

Το υγραέριο είναι άχρωμο σε υγρή φάση και σε αέρια φάση είναι βαρύτερο του αέραΑναμεμιγμένο με τον αέρα υπό ορισμένες συνθήκες ( 2% έως 10% κατ όγκο) σχηματίζει αναφλέξιμο μείγμα αν έρθει σε επαφή με φωτιά . Η ανάφλεξη του μίγματος αυτού παρουσιάζει ενδιαφέρον μόνο αν γίνει σε κλειστό χώρο αν αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά όποτε και δημιουργούνται συνθήκες έκρηξης. Σε εξωτερικό χώρο ο κίνδυνος αυτός είναι εντελώς μηδαμινός.

ο υγραέριο δεν είναι μεν τοξικό και η εισπνοή μικρής ποσότητας αέριας φάσης δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα αλλά ή εισπνοή μέτριας ποσότητας προκαλεί δυσφορία και εισπνοής μεγάλης ποσότητας ζάλη, δυσφορία, μέθη , χάσιμο των αισθήσεων ή ακόμα θάνατο.

Για του παραπάνω λόγους , και ενώ το υγραέριο στην ουσία είναι άοσμο , του έχει προσδοθεί τεχνητά μια έντονη οσμή με προσθήκη οσμογόνου ουσίας (αιθυλομερκαπτάνη ή διμεθυλοσουλφίδιο) προκειμένου να είναι εύκολα ανιχνεύσιμο δια της όσφρησης.Πέραν αυτού, για λόγους μέγιστης ασφαλείας και όταν υπάρχει εγκατάσταση συστήματος υγραερίου σε κλειστό χώρο, η εγκατάσταση αυτή εφοδιάζεται με υπερευαίσθητους ηλεκτρονικούς ανιχνευτές που μπορούν να ανιχνεύσουν οιανδήποτε διαρροή υγραερίου, να δώσουν συναγερμό και να διακόψουν αυτόματα την παροχή υγραερίου στον συγκεκριμένο χώρο πριν αυτή γίνει επικίνδυνη για να δημιουργηθεί επικίνδυνο εκρηκτικό μίγμα και φυσικά πριν υπάρξει και η παραμικρή όχληση για την ανθρώπινη υγεία.

Το υγραέριο έχει πολύ υψηλή θερμογόνο δύναμη (12000 Kcal/Kg) αρκετά υψηλότερη από το πετρέλαιο (10000 Kcal/Κg) , πολύ καλύτερο βαθμό απόδοσης λόγω της μη ύπαρξης οξειδίων του θείου στα καυσαέρια του, έτσι ώστε να είναι τεχνικά εύκολη και χωρίς τα απαίτηση ακριβού εξοπλισμού η ανάκτηση θερμότητας από αυτά σε λέβητες και συσκευές συμπύκνωσης , που ανεβάζουν το βαθμό απόδοσης του συστήματος έως και 105% ,εξαιρετικά υψηλότερο από αυτόν των συμβατικών συστημάτων πετρελαίου που στις συνήθεις των περιπτώσεων κυμαίνεται γύρω στο 65-75 % και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν ξεπερνά το 85% .

Τα παραπάνω σοβαρά πλεονεκτήματα και σε συνδυασμό με την αρκετά χαμηλότερη τιμή του συγκριτικά με το πετρέλαιο και την σαφώς καθαρότερη καύση του, που το καθιστά ένα πολύ περισσότερο οικολογικό καύσιμο, το υγραέριο τα τελευταία χρόνια αποτελεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό καύσιμο για εγκαταστάσεις θέρμανσης σε κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου.

Το υγραέριο για χρήση σε οιανδήποτε εγκατάσταση θέρμανσης απαιτεί αποθήκευση η οποία μπορεί να γίνει είτε σε ειδική δεξαμενή υγραερίου (οπότε το προμηθευόμαστε χύμα) είτε σε φιάλες υγραερίου που συνήθως συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα και τις προμηθευόμαστε γεμάτες με υγραέριο.


Η χρήση του υγραερίου σε μια εγκατάσταση θέρμανσης αποτελεί εναλλακτική λύση σε περιπτώσεις που στην περιοχή δεν υφίσταται δημόσιο δίκτυο φυσικού αερίου και που παράλληλα, είτε υπάρχει απαίτηση για αυτόνομη ατομική θέρμανση σε διαμέρισμα πολυκατοικίας είτε απαίτηση για οικονομικότερη λειτουργία της θέρμανσης, σε σχέση με το πετρέλαιο, σε μονοκατοικία η πολυκατοικία.

Για την κατασκευή οιασδήποτε εγκατάστασης υγραερίου για την τροφοδοσία κεντρικής ή ατομικής θέρμανσης σε διαμέρισμα, μονοκατοικία, πολυκατοικία ή επαγγελματικό χώρο, τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα κτήρια είτε περιλαμβάνει δεξαμενή υγραερίου είτε συστοιχία φιαλών υγραερίου απαιτείται σύμφωνα με τον νόμο (Κανονισμός Υγραερίου ΚΥΑ 31859/2003/ ΦΕΚ 1247/Β’/3-9-2003) η έκδοση άδειας δόμησης από την Πολεοδομία και Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για την έκδοση της άδειας και του πιστοποιητικού πυρασφάλειας χρειάζεται η υποβολή ειδικής μηχανολογικής μελέτης υγραερίου στην αρμόδια Πολεοδομία καθώς επίσης και άλλων μελετών (Μελέτη Θέρμανσης, Μελέτη ΚΕΝΑΚ κ.λπ.) ανάλογα με τον χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης να πρόκειται για υφιστάμενα κτήρια. Επίσης απαιτείται υποβολή μελέτης πυρασφάλειας στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία .

Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου μπορεί να γίνει είτε πάνω στο έδαφος (υπέργεια), είτε κάτω από το έδαφος χωρίς επιχωμάτωση (υπόγεια), είτε κάτω από το έδαφος με επιχωμάτωση (επιχωματωμένη).

Η δεξαμενή υγραερίου εγκαθίστανται υποχρεωτικά σε υπαίθριο χώρο του οικοπέδου του κτηρίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4067/ΦΕΚ 79 Α’/9-4-2012 η επιφάνεια που καλύπτει προσμετρείται κανονικά τόσο στο συντελεστή δόμησης του κτηρίου όσο και στον συντελεστή κάλυψης του οικοπέδου . Δεν μετρά στο συντελεστή δόμησης και κάλυψης μόνο στις περιπτώσεις που είτε είναι υπόγεια ( επιχωματωμένη ) είτε δεν είναι δεν είναι δυνατόν για κάποιους σοβαρούς λόγους να είναι υπόγεια ( επιχωματωμένη ).

Με την χρήση του υγραερίου για την λειτουργία της εγκατάστασης θέρμανσης καθώς και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης οιανδήποτε κτηρίου μπορεί να επιτευχθεί οικονομία που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 50% σε σχέση με το πετρέλαιο. Αυτό οφείλεται αφενός στην χαμηλότερη τιμή του υγραερίου και αφετέρου στον πολύ υψηλότερο βαθμό απόδοσης των συσκευών θέρμανσης που λειτουργούν με υγραέριο.

Λύσεις θέρμανσης με υγραέριο

Αυτόνομη Θέρμανση Υγραερίου

αυτονομη θερμανση υγραεριου
Αυτόνομη Θέρμανση Υγραερίου: Click this image to zoom

Αυτόνομη Θέρμανση Υγραερίου

Η αυτόνομη θέρμανση υγραερίου είναι κατάλληλη για διαμέρισμα πολυκατοικίας, όταν υπάρχει απαίτηση για αυτονόμηση από την κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης καθώς επίσης κατάλληλη και για μικρά ή μεσαία κτήρια μονοκατοικίας ή επαγγελματικού χώρου (γραφείο, κατάστημα, βιοτεχνία κ.λ.π).

Στην αυτόνομη - ατομική θέρμανση υγραερίου τοποθετείται ένας επίτοιχος λέβητας υγραερίου κατά προτίμηση σε κάποιο προστατευμένο εξωτερικό χώρο (μπαλκόνι, προστατευμένο δώμα).

Η τροφοδοσία του επίτοιχου λέβητα με υγραέριο γίνεται συνήθως στις περιπτώσεις αυτές από μια συστοιχία παραλληλισμένων φιαλών υγραερίου των 20 Κg τοποθετημένων σε εξωτερικό χώρο ή σπανιότερα, αν πρόκειται για μεγαλύτερη εγκατάσταση σε μονοκατοικία, ή πολλά διαμερίσματα σε πολυκατοικία από δεξαμενή υγραερίου τοποθετημένη υποχρεωτικά στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου.

Η σύνδεση μεταξύ λέβητα και φιαλών ή δεξαμενής υγραερίου γίνεται μέσω ειδικών δικτύων σωληνώσεων που περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες διατάξεις ρύθμισης της πίεσης και ασφαλείας.

Αν πρόκειται για εγκατάσταση σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, και αυτό διαθέτει συλλέκτη αυτονομίας θέρμανσης όπου καταλήγουν όλες οι σωληνώσεις από τα θερμαντικά σώματα του διαμερίσματος, τότε το μόνο που χρειάζεται είναι να γίνει η σύνδεση του ατομικού επίτοιχου λέβητα υγραερίου με τον συλλέκτη των θερμαντικών σωμάτων, ο οποίος και θα αποκοπεί από το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης της πολυκατοικίας.

Αν όμως η πολυκατοικία διαθέτει παλαιό σύστημα θέρμανσης με στήλες που διαπερνούν κατακόρυφα τα διαμερίσματα τότε υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστεί στο διαμέρισμα νέο τοπικό δίκτυο σωληνώσεων για την τροφοδοσία των θερμαντικών σωμάτων. Επίσης στην περίπτωση που πρόκειται μόνο για ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία όπου χρησιμοποιείται συστοιχία φιαλών υγραερίου η σύνδεση με τον ατομικό επίτοιχο λέβητα αερίου γίνεται απευθείας μέσω του δικτύου σωληνώσεων υγραερίου ενώ σε περίπτωση περισσότερων διαμερισμάτων πολυκατοικίας, που οι ατομικοί τους λέβητες αερίου τροφοδοτούνται από δεξαμενή υγραερίου η σύνδεση γίνεται αφού μεσολαβήσει πρώτα η τοποθέτηση μετρητών παροχής του αεριού προκειμένου να είναι δυνατός ο επιμερισμός των δαπανών για την αγορά του υγραερίου.

Ο επίτοιχος λέβητας υγραερίου όπως προαναφέρεται, συνήθως επιλέγεται να τοποθετηθεί σε κάποιο μπαλκόνι ή δώμα για λόγους πρόσθετης ασφαλείας χωρίς να απαγορεύεται η τοποθέτηση του και σε εσωτερικούς χώρους (κουζίνα, σαλόνι, καθιστικό, γραφείο, κατάστημα κ.λ.π) υπό την προϋπόθεση φυσικά να τηρούνται οι απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού Υγραερίου.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση λέβητα υγραερίου σε υπνοδωμάτια καθώς και σε χώρους που δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Υγραερίου. Επίσης κοντά στην θέση που πρόκειται να τοποθετηθεί ο λέβητας θα πρέπει να υπάρχει ασφαλής και ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες αποχέτευση επειδή πλέον όλοι οι λέβητες αερίου που κυκλοφορούν στην αγορά είναι λέβητες συμπύκνωσης (λέβητες που αποβάλλουν υγροποιημένα συμπυκνώματα τα οποία προέρχονται από τα ζεστά καυσαέρια του λέβητα τα οποία δεν απορρίπτονται απευθείας στο περιβάλλον αλλά πριν οδηγηθούν στην καπνοδόχο διέρχονται από τον εναλλάκτη θερμότητας όπου αποδίδουν πρόσθετη θερμότητα και παράλληλα υγροποιούνται.

Κεντρική Θέρμανση Υγραερίου

Κατάλληλη για πολυκατοικίες και μεγάλους επαγγελματικούς χώρους.

κεντρικη θερμανση υγραεριου - καυστηρας
Κεντρική Θέρμανση Υγραερίου- Καυστήρας Υγραερίου: Click this image to zoom
επιτοιχιος κεντρικος λεβητας υγραεριου
Κεντρική Θέρμανση Υγραερίου - Επικτοίχιος Κεντρικός Λέβητας Υγραερίου : Click this image to zoom

Κεντρική Θέρμανση Υγραερίου

Στην περίπτωση χρήσης υγραερίου για την τροφοδοσία κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας ή μεγάλου επαγγελματικού χώρου απαιτείται υποχρεωτικά η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου κατάλληλης χωρητικότητας ανάλογα με την ισχύ της εγκατάστασης.

Για την σύνδεση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας ή μεγάλου επαγγελματικού χώρου με υγραέριο υπάρχουν δύο εναλλακτικές επιλογές.

1η Επιλογή - Αντικατάσταση καυστήρα

Σε περίπτωση που υφίσταται εγκατάσταση καλοριφέρ και ο υπάρχον λέβητας βρίσκεται σε καλή κατάσταση, τότε υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης μόνο του υπάρχοντος καυστήρα πετρελαίου από νέο καυστήρα υγραερίου που θα τροφοδοτηθεί από την δεξαμενή υγραερίου μέσω του δικτύου διανομής υγραερίου που θα κατασκευαστεί. Στην περίπτωση αυτή αν το κτήριο διαθέτει παλαιά κτιστή, μη στεγανή και μη μονωμένη καπνοδόχο, τότε είναι απαραίτητη, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας καθώς και για λόγους οικονομίας η αντικατάσταση της υπάρχουσας καπνοδόχου με νέα, λεία και καλά μονωμένη καπνοδόχο.

Η λύση της αντικατάστασης του καυστήρα, σε μια κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης, δύναται να είναι υπό προϋποθέσεις η πιο οικονομική λύση εγκατάστασης υγραερίου από πλευράς προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής, αλλά δεν είναι αυτή που εξασφαλίζει την οικονομικότερη λειτουργία της εγκατάστασης.

2η Επιλογή - Αντικατάσταση λέβητα

Σε περίπτωση που υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικής λειτουργίας ή ο υπάρχον λέβητας είναι πολύ παλιός και ακατάλληλος για λειτουργία με το υγραέριο, τότε υπάρχει η επιλογή της αντικατάστασης του λέβητα με μια σύγχρονη μονάδα επίτοιχου λέβητα υγραερίου συμπύκνωσης η συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων συμπύκνωσης αερίου με ενσωματωμένη αντιστάθμιση.

Με την εγκατάσταση ενός αξιόπιστου λέβητα συμπύκνωσης μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας που φτάνει μέχρι και 50% σε σχέση με μια εγκατάσταση που λειτουργεί με πετρέλαιο.

Στην περίπτωση εγκατάστασης μονάδας επίτοιχου λέβητα υγραερίου συμπύκνωσης, για την απαγωγή των κρύων καπναερίων στο περιβάλλον, τοποθετείται εντός της παλαιάς καπνοδόχου, ένας πλαστικός σπιράλ σωλήνας προκειμένου τα κρύα καυσαέρια να απάγονται στο περιβάλλον. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται αντικατάσταση ή αποξήλωση της υφιστάμενης καπνοδόχου.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός των υπηρεσιών Κατασκευής Εγκαταστάσεων Θέρμανσης με Υγραέριο προφέρει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (δεξαμενές υγραερίου,συστοιχίες φιαλών υγραερίου, επίτοιχους λέβητες υγραερίου, καυστήρες υγραερίου, θερμαντικά σώματα, Fan Coils, συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης , κυκλοφορητές, υλικά σωληνώσεων, αυτοματισμούς αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας κ.λ.π ) παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση θέρμανσης με υγραέριο στον εκάστοτε πελάτη με την εγγύηση, την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μιας εταιρείας με πάνω από 35 χρόνια στο τομέα της Θέρμανσης.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Θέρμανσης Υγραερίου χρησιμοποιεί και προσφέρει μέσω του Εμπορικού Τμήματος της εξοπλισμούς και προϊόντα επώνυμων κατασκευαστικών οίκων ( Baltur, Ariston, Chaffoteaux, Riello, Viessmann, κ.λ.π) τα οποία έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που επιζητούν οι πελάτες μας :

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΓΓΥΗΣΗ - ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ - AFTER SALES

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Εγκατάστασης Θέρμανσης Υγραερίου :

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π)Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος κ.λ.π.)
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Οι εγκαταστάσεις υγραερίου αποτελούν σοβαρές μηχανολογικές εφαρμογές που διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και κανονισμούς (Κανονισμός Εγκαταστάσεων Υγραερίου) . Η μελέτη και η κατασκευή τους απαιτεί ειδικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία.
Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει καταξιωθεί στον τομέα των Εγκαταστάσεων Θέρμανσης με Υγραέριο μέσω ενός σημαντικού αριθμού έργων θέρμανσης υγραερίου που έχει να επιδείξει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης

Χρήσιμες Πληροφορίες