Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

βιομηχανικες ηλεκτρικες εγκαταστασεις

Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις για πάσης φύσεως Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες και Επαγγελματικά Εργαστήρια, Συνεργεία και Σταθμούς Αυτοκινήτων, ΚΤΕΟ κ.λπ. καθώς και ηλεκτρολογικές εργασίες για ανακαίνιση, ανακατασκευή, εκσυγχρονισμό ή ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες στην κατασκευή Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από το 1986, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες , μελέτη , κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση για κάθε είδους Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ( φωτισμός, κίνηση, αυτοματισμός, PLC, εγκαταστάσεις υποσταθμών μέσης τάσης, εγκαταστάσεις γεννητριών – ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, ασθενή ρεύματα, δομημένη καλωδίωση, θεμελιακή γείωση, αντικεραυνική προστασία, κ.λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων το οποίο αποτελούν Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί με πολυετή εμπειρία καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (αδειούχοι ηλεκτρολόγοι) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων.

Ως βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις κίνησης και αυτοματισμού χαρακτηρίζονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου τους προέρχεται από μηχανήματα που περιλαμβάνουν ηλεκτροκινητήρες και πολύ μικρότερο μέρος από εγκαταστάσεις για φωτισμό, ρευματοδότες, υπολογιστές κ.λ.π συσκευές.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτεί ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις βιομηχανικών ηλεκτρολογικών αφού διαφέρουν σημαντικά από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτηρίων κατοικίας και άλλων επαγγελματικών κτηρίων καθώς αυτού του είδους οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις:

 • Τροφοδοτούν κυρίως μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
 • Διαθέτουν σύνθετους ηλεκτρικούς πίνακες εκκίνησης και αυτοματισμού κινητήρων (συμβατικού αυτοματισμού ή αυτοματισμού με plc).
 • Ενίοτε διαθέτουν εγκαταστάσεις υποσταθμών μέσης τάσης και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (γεννήτριες).
 • Οι κανονισμοί ασφαλείας τόσο για την κατασκευή όσο και για την λειτουργία τους είναι διαφορετικοί και σαφώς πολύ αυστηρότεροι σχετικά με εγκαταστάσεις σε άλλου τύπου κτήρια.
 • Οι βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επίσης την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και την μέγιστη ασφάλεια, για την προστασία των ίδιων των εγκαταστάσεων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετούν καθώς και των εργαζομένων που τον χειρίζονται.

Σε αυτές τις απαιτήσεις και τις ανάγκες δύναται να ανταποκριθεί με απόλυτη αξιοπιστία η ΑΝΑΔΡΑΣΗ η οποία έχοντας ως βασικά εφόδια την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία, δύναται να προσφέρει Βιομηχανικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά βάζοντας τις βάσεις για τη κατασκευή μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που θα :

 • Ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις ανάγκες ηλεκτρολογικής υποστήριξης των κτηρίων και της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Διασφαλίζει βέλτιστες συνθήκες ασφάλειας σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά στάνταρ και κανονισμούς.
 • Είναι ενεργειακά αποδοτική και θα διακρίνεται για το χαμηλό λειτουργικό της κόστος.
 • Είναι πλήρως εναρμονισμένη στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις,
 • Τηρεί συγκεκριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Διαθέτει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας και βέλτιστης ενεργειακής στάθμης ο οποίος δεν θα παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα και βλάβες και θα λειτουργεί αποδοτικά και οικονομικά,
 • Είναι αξιόπιστη και ασφαλής.
 • Έχει το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική (value for money).

Οι Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας και του αυτοματισμού (PLC, SOFT STARTER κ.λ.π) καθώς και της ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής επιστήμης και τέχνης αποτελούν σοβαρές ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές που διέπονται από αυστηρή νομοθεσία και η κατασκευή τους απαιτεί ειδικές γνώσεις και μεγάλη εμπειρία.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα των Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, η οποία πηγάζει αφενός από την πολύχρονη εμπειρία της, καθώς δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό εδώ και πάνω από 35 χρόνια, έχοντας να επιδείξει σημαντικό αριθμό από Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σε πάσης φύσεως βιομηχανίες και εργοστάσια, όσο από την συνεχή δια βίου εκπαίδευση του τεχνικού και επιστημονικού της προσωπικού στις σύγχρονες τεχνολογίες, γεγονός που της προσδίδει την δυνατότητα να μπορεί εγγυηθεί ανεπιφύλακτα για την κατασκευή μιας τεχνικά άρτιας, σύγχρονης, λειτουργικής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και ασφαλούς βιομηχανικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης .

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει:
 • Κατασκευή ασφαλών βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύγχρονης ηλεκτρολογικής αντίληψης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Ποιοτική εργασία σε συνδυασμό με ταχύτητα στην παράδοση οιανδήποτε βιομηχανικού ηλεκτρολογικού έργου.
 • Ποιοτικά και εγγυημένα υλικά και εξοπλισμούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ HD 384.
 • Παροχή γραπτής εγγύησης υλικών και εργασίας.
 • Πλήρη τεχνική υποστήριξη προς τους πελάτες της για οποιαδήποτε εργασία επισκευής, βλάβης, επέκτασης και έκδοσης πιστοποιητικού επανελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και πλήρης και άμεση τεχνική υποστήριξη και με άλλες ειδικότητες τεχνικών που πιθανόν απαιτηθούν (υδραυλικούς, ψυκτικούς, ηλεκτρονικούς κ.λ.π).
 • Δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων κατασκευής βιομηχανικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, που εκτός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μπορεί να περιλαμβάνουν και άλλες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που πιθανόν απαιτούνται όπως π.χ πυρανίχνευση, πυρόσβεση, εγκαταστάσεις υγραερίου και φυσικού αερίου, εγκαταστάσεις βιομηχανικού εξαερισμού, βιομηχανικού κλιματισμού και θέρμανσης, βιομηχανικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων, εγκαταστάσεων ατμού και ατμολεβήτων, βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και εγκαταστάσεων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ( φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, ηλιακά και ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης γεωθερμία κ.λ.π)
 • Μεγάλη γκάμα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για βιομηχανικούς χώρους σε ανταγωνιστικές τιμές όπως, επαγγελματικά βιομηχανικά φωτιστικά, βιομηχανικά κλιματιστικά μηχανήματα, εξοπλισμός για συστήματα βιομηχανικού εξαερισμού και αερισμού, εξοπλισμός για συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, εξοπλισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων υγραερίου και φυσικού αερίου, εξοπλισμός παραγωγής ζεστού νερού, ψυκτικά μηχανήματα για ψυκτικούς θαλάμους και εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης, εξειδικευμένος υδραυλικός εξοπλισμός για βιομηχανίες, εξοπλισμός εγκαταστάσεων ατμού)

Οι βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα επιμέρους συστήματα που τις καθιστούν ασφαλείς, σύγχρονες, λειτουργικές και ενεργειακά αποδοτικές όπως :

Θεμελιακή Γείωση

εγκαταστασεις θεμελιακης γειωσης
Θεμελιακή Γείωση: Click this image to zoom

Θεμελιακή Γείωση

Η θεμελιακή γείωση η οποία είναι υποχρεωτική για κάθε νέο βιομηχανικό κτίριο ανεξάρτητα αν στην περιοχή που βρίσκεται εφαρμόζεται από τον ΔΕΔΗΕ σύστημα άμεσης γείωσης ή σύστημα προσουδετέρωσης. Η θεμελιακή γείωση κατασκευάζεται από ειδική χαλύβδινη ταινία ορθογωνικής διατομής, θερμά επιψευδαργυρωμένη, η οποία τοποθετείται στα θεμέλια του κτιρίου, συνδέεται μέσω κατάλληλων συνδετήρων στο οπλισμό των περιμετρικών πεδιλοδοκών και μέσω αγωγού με την μπάρα γείωσης του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζει την μέγιστη προστασία από κινδύνους ηλεκτροπληξίας.

Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Φωτισμού Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης

επαγγελματικος φωτισμος βιομηχανιων
Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Φωτισμού: Click this image to zoom

Εγκαταστάσεις Βιομηχανικού Φωτισμού Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Με την χρήση σύγχρονων επαγγελματικών βιομηχανικών φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED και σχεδιασμένες με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (χειρισμός φωτιστικών ανιχνευτών έντασης φωτισμού (ανιχνευτών φωτεινότητας) , ανιχνευτών κίνησης, συστημάτων χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας φωτισμού κ.λ.π αυτοματισμών.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνησης - Αυτοματισμού

ηλεκτρικες εγκαταστασεις κινησης
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνησης: Click this image to zoom
ηλεκτρικες εγκαταστασεις βιομηχανικες
Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις: Click this image to zoom

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνησης

Ανεξάρτητες από τον φωτισμό, που διασφαλίζουν την εύρυθμη ασφαλή και αυτόματη λειτουργία όλων των παραγωγικών μηχανημάτων και εν γένει του μηχανολογικού εξοπλισμού τής εκάστοτε βιομηχανικής μονάδας, χωρίς να παρουσιάζονται φαινόμενα διακοπής του ρεύματος λόγω υπερφόρτισης και χωρίς κινδύνους φθοράς και πρόωρης γήρανσης των καλωδίων ή ακόμα και πυρκαγιάς και διαθέτοντας σύγχρονους και προηγμένης τεχνολογίας βιομηχανικούς ηλεκτρικούς πίνακες διανομής, κίνησης και αυτοματισμού, σχεδιασμένους και κατασκευασμένους από την ΑΝΑΔΡΑΣΗμε αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό επώνυμων κατασκευαστικών οίκων (ABB, SIEMENS, SCHNEIDER), σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας και αυτοματισμού.

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Εκκίνησης & Αυτοματισμού Κινητήρων (PLC - SOFT STARTER - INVERTER)

ηλεκτρικες εγκαταστασεις αυτοματισμος
Ηλεκτρικοί Πίνακες Εκκίνησης Κινητήρων - Soft Starter: Click this image to zoom
εκκινηση κινητηρων soft starter
Inverter Κινητήρων: Click this image to zoom
βιομηχανικοι αυτοματισμοι plc
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί - PLC: Click this image to zoom

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Εκκίνησης & Αυτοματισμού Κινητήρων (PLC - SOFT STARTER - INVERTER)

Για την εκκίνηση και την διαχείριση της λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής καθώς και μηχανολογικού εξοπλισμού υποστήριξης της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τής εκάστοτε βιομηχανικής μονάδας προσαρμοσμένους στις ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις της.

Βιομηχανικοί Ηλεκτρικοί Πίνακες Κίνησης - Αυτοματισμού

βιομηχανικοι ηλεκτρικοι πινακες
Βιομηχανικοί Ηλεκτρικοί Πίνακες Κίνησης - Αυτοματισμού: Click this image to zoom

Βιομηχανικοί Ηλεκτρικοί Πίνακες Κίνησης - Αυτοματισμού

Συμβατικού αυτοματισμού με ρελέ ισχύος και βοηθητικά ρελέ ή ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς με soft starterκαιplc,σχεδιασμένους και κατασκευασμένους από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ με αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό επώνυμων κατασκευαστικών οίκων (ABB, SIEMENS, SCHNEIDER), σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας και αυτοματισμού και προσαρμοσμένους στις ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε βιομηχανικής μονάδας.

Συστήματα Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος - Μονάδες Αντιστάθμισης

μοναδες αντισταθμισης
Ηλεκτρικοί Πίνακες Μονάδων Αντιστάθμισης - Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος: Click this image to zoom

Συστήματα Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος - Μονάδες Αντιστάθμισης

Πλήρως αυτόματες για την ρύθμιση του συντελεστή ισχύος της βιομηχανικής εγκατάστασης και την δραστική μείωση τής άεργου ισχύος, σύγχρονης και προηγμένης τεχνολογίας σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ με αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό επώνυμων κατασκευαστικών οίκων (ABB, SIEMENS, SCHNEIDER), σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλείας και αυτοματισμού.

Εγκαταστάσεις Υποσταθμών Μέσης Τάσης .

μετασχηματιστες μεσης τασης
Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης: Click this image to zoom
προκατασκευασμενοι υποσταθμοι
Προκατασκευασμένοι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Κιόσκια: Click this image to zoom

Εγκαταστάσεις Υποσταθμών Μέσης Τάσης

Για την σύνδεση βιομηχανικών μονάδων με το δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΗΕ για βιομηχανικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη από τα 135 KVA που αποτελεί και το όριο για την ηλεκτροδότηση μέσω του δικτύου χαμηλής τάσης 230/400 Volt.

Μελέτη, αδειόδοτηση και εγκατάσταση υποσταθμών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ( μετασχηματιστής, πεδία μέσης τάσης και χαμηλής τάσης με διακόπτες μέσης και χαμηλής τάσης) όλα επώνυμων κατασκευαστικών οίκων(ABB, SIEMENS, SCHNEIDER), κατασκευή γειώσεων,,καλωδιώσεις και συνδέσεις μέσης και χαμηλής τάσης καθώς και προκατασκευασμένοι υποσταθμοί μέσης τάσης ( κιόσκια) με ενσωματωμένο το σύνολο του εξοπλισμού εντός ειδικού οικίσκου.

Πλήρης, Σύγχρονη & Ολοκληρωμένη Καλωδιακή Υποδομή Ασθενών Ρευμάτων

Με ειδικά και πιστοποιημένα καλώδια για εγκατάσταση συστημάτων δομημένης καλωδίωσης - τηλεφώνων - data, συναγερμού, κάμερες παρακολούθησης κ.λ.π

καλωδια LiYCY
Καλώδια Ασθενών Ρευμάτων LiYCY - Μπλενταζ : Click this image to zoom
καλωδια utp 6
Καλώδια Τηλεφωνίας - Data UTP 6 : Click this image to zoom
συστηματα συναγερμου βιομηχανιων - εγκαταστασεις
Συστήματα Συναγερμού : Click this image to zoom
συστηματα παρακολουθησης βιομηχανιων - εγκατασταση
Συστήματα Παρακολούθησης: Click this image to zoom
συστηματα δομημενης καλωδιωσης
Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης - Τηλεφωνία - Data: Click this image to zoom

Εγκαταστάσεις Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας - Αλεξικέραυνα - Συστήματα Προστασίας από Υπερτάσεις

αλεξικεραυνα - βιομηχανικων κτηριων - εγκαταστασεις
Εγκαταστάσεις Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας - Αλεξικέραυνα: Click this image to zoom
εγκαταστασεις θεμελιακης γειωσης
Θεμελιακή Γείωση: Click this image to zoom

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών

Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε βιομηχανικούς χώρους και κτήρια

εγκαταστασεις - τοποθετησεις - φωτοβολταικων
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά : Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ για την κατασκευή οιασδήποτε βιομηχανικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είτε αφορά νέο έργο είτε πρόκειται για ανακαίνιση, ανακατασκευή ή εκσυγχρονισμό ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία που στόχο έχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας.

 • Σε πρώτη φάση γίνονται οι απαραίτητες συναντήσεις ώστε να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες και να ενημερώσουμε του πελάτες μας σχετικά με τις προσφερόμενες επιλογές και δυνατότητες.
 • Εν συνεχεία αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία υποβάλλουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση με στόχο μια αξιόπιστη, ασφαλή, λειτουργική, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 • Κατόπιν ακολουθεί το στάδιο της εκπόνησης της ηλεκτρολογικής μελέτης και του πλήρους σχεδιασμού των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπου αποτυπώνονται με ακρίβεια όλα τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και προσδιορίζονται με ακρίβεια τα απαιτούμενα ηλεκτρολογικά υλικά και εξοπλισμοί. Η ηλεκτρολογική μελέτη παραδίδεται στον πελάτη και του δίνει την δυνατότητα να γνωρίζει επακριβώς τι, πως και πότε (πλήρες χρονοδιάγραμμα) πρόκειται να κατασκευαστεί, τι θα περιλαμβάνει (εργασίες), ποιες είναι η ποσότητες των υλικών και ποια η ποιότητα τους.• Ακολούθως γίνεται η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού.
 • Γίνεται η εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο και η κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πάντα υπό την επίβλεψη υπεύθυνου ηλεκτρολόγου μηχανικού.
 • Τέλος γίνεται ο πλήρης έλεγχος της κατασκευής, γίνονται οι απαιτούμενες από το νόμο μετρήσεις και συντάσσονται τα πρωτόκολλα παράδοσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τα οποία παραδίδονται στο πελάτη και τα οποία αποτελούν την εγγύηση καλής λειτουργίας.
 • Με βάση τα πρωτόκολλα παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης συντάσσεται η Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) ή Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου όπως συνήθως αναφέρεται, το οποίο περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα παράδοσης, την έκθεση παράδοσης καθώς και τα τελικά κατασκευαστικά σχέδια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του κτιρίου και των ηλεκτρικών πινάκων (us building). Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου παρέχεται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ για οιανδήποτε ηλεκτρολογική εγκατάσταση έχει υλοποιηθεί από αυτήν.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει καταξιωθεί στον τομέα της κατασκευής Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Βιομηχανικών Κτηρίων μέσω ενός σημαντικού αριθμού ηλεκτρολογικών έργων σε βιομηχανίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια πάσης φύσεως, που έχει να επιδείξει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελματικού Χώρου ή Κτηρίου

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος, Πάρος, Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος , Σίφνος κ.λ.π.).
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη, Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι επιχειρήσεις κάθε είδους επιχειρήσεις (εμπορικές, μαζικής εστίασης, τουριστικές, ξενοδοχεία , παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.

Χρήσιμες Πληροφορίες