Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Συντήρηση Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

συντηρηση ψυκτικων εγκαταστασεων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) των ψυκτικών μηχανημάτων κεντρικών εγκαταστάσεων βιομηχανικής και εμπορικής ψύξης καθώς και ψυκτικών θαλάμων σε βιομηχανίες, ψυχόμενες αποθήκες και γενικότερα σε επαγγελματικές δραστηριότητες που διαθέτουν αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις .

 

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) των εξής τύπων εγκαταστάσεων βιομηχανικής και εμπορικής ψύξης :

 

  • Κεντρικές ψυκτικές εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων που λειτουργούν με οιανδήποτε ψυκτικό μέσο (φρέον, αμμωνία, διαλύμματα γλυκόλης ).
  • Κεντρικές ψυκτικές εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης κρύου νερού για οιανδήποτε βιομηχανική χρήση.
  • Κεντρικές ψυκτικές εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης πάγου για οιανδήποτε βιομηχανική χρήση.

Οι εργασίες συντήρησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων γίνονται από τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς της ΑΝΑΔΡΑΣΗ ( ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί) και πάντα με την εποπτεία και την επιστασία Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με ειδικότητα στις εγκαταστάσεις βιομηχανικής ψύξης.

 

Οι υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ μέσω ετησίων ή εξαμηνιαίων συμβολαίων συντήρησης που συντάσσονται με βάση το πρόγραμμα συντήρησης της εκάστοτε εγκατάστασης. Το πρόγραμμα συντήρησης είναι ένας αναλυτικός κατάλογος εργασιών όπου καθορίζονται με ακρίβεια όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης που οφείλεται να γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στις ψυκτικές εγκαταστάσεις προκειμένου αυτές να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς βλάβες, λειτουργικά προβλήματα και συνεχή απαίτηση επισκευών. Τα προγράμματα συντήρησης είναι διαφορετικά για την κάθε εγκατάσταση, είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηρηστικά της και συντάσσονται μια φορά (άπαξ) από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρίες συντήρησεων ψυκτικών εγκαταστάσεων η οποία διαθέτει αποδεδειγμένα οργάνωση, γνώση, εμπειρία και αξιοπιστία παρέχοντας παράληλλα στους πελάτες της την δυνατότητα πλήρους καθολικής τεχνικής υποστήριξης με εξοπλισμούς, ανταλακτικά, υλικά αλλά και παροχή άλλων τεχνικών υπηρεσίων ( όπως π.χ μελέτη, κατασκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικής και εμπορικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων για τυχόν επεκτάσεις, μετατροπές, ανακαινίσεις ή και νέες εγκαταστάσεις καθώς και μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γενικότερα).

 

Για την συντήρηση των ψυκτικών εγκαταστάασεων σας επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 η 6936020152 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας .

Επιστροφή