Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

συντηρησεις υδραυλικων εγκαταστασεων

Συντηρήσεις
Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Συντηρήσεις Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση (service) υδραυλικών εγκαταστάσεων κάθε είδους βιομηχανίας, βιοτεχνίας, ξενοδοχείου, επαγγελματικού κτηρίου όπως κτηρίου γραφείων και καταστημάτων, σούπερ μάρκετ, πολυκαταστημάτων, καταστημάτων συνάθροισης κοινού, γήπεδα πάσης φύσεως (μπάσκετ, ποδοσφαίρου κ.λ.π) καθώς και μεγάλων κτηρίων κατοικίας (βίλες) που διαθέτουν εκτεταμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις και αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες και έμπειρες τεχνικές εταιρείες συντήρησης Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τμήμα Συντήρησης αποτελούμενο από έμπειρους Μηχανικούς (Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί), καθώς και έμπειρα και άριστα καταρτισμένα και οργανωμένα συνεργεία (υδραυλικοί ) τα οποία διαθέτουν ότι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανικού εξοπλισμού και εργαλείων

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την προληπτική συντήρηση των εξής τύπων υδραυλικών εγκαταστάσεων :

 • Εγκαταστάσεις ύδρευσης.
 • Εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, όμβριων και βιομηχανικών λυμάτων.
 • Βιομηχανικές υδραυλικές εγκαταστάσεις υπό πίεση.
 • Εγκαταστάσεις αντλιών, αντλιοστασίων, πιεστικών συστημάτων νερού κάθε χρήσης.
 • Εγκαταστάσεις ατμού, ατμολεβήτων και βιομηχανικών αερίων κάθε είδους.
 • Εγκαταστάσεις άρδευσης
 • Εγκαταστάσεις και υδραυλικά δίκτυα καυσίμων αερίων (φυσικό αέριο και υγραέριο).
 • Υδραυλικά δίκτυα και εγκαταστάσεις σωληνώσεων συστημάτων θέρμανσης. κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού.
 • Υδραυλικά δίκτυα σωληνώσεων πυρόσβεσης.
 • Δίκτυα ψυκτικών σωληνώσεων ( φρέον, αμμωνία, διοξείδιο του άνθρακα εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων.
 • Δίκτυα ανοξείδωτων σωληνώσεων μεταφοράς τροφίμων σε υγρή μορφή (γάλα κ.λπ.)

Οι εργασίες συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων γίνονται από τους έμπειρους υδραυλικούς, σωληνάδες, ψυκτικούς κ.λ.π ανάλογα με το είδος της κάθε εγκατάστασης και πάντα με την εποπτεία και την επιστασία έμπειρου Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού .

Οι υπηρεσίες συντήρησης παρέχονται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ μέσω ετησίων ή εξαμηνιαίων συμβολαίων συντήρησης που συντάσσονται με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του εκάστοτε κτηρίου ή εγκατάστασης.

Το πρόγραμμα συντήρησης είναι ένας αναλυτικός κατάλογος εργασιών όπου καθορίζονται με ακρίβεια όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης που οφείλεται να γίνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ώστε αυτές να μπορούν να λειτουργούν χωρίς βλάβες, λειτουργικά προβλήματα και συνεχή απαίτηση επισκευών. Τα προγράμματα συντήρησης είναι διαφορετικά για την κάθε εγκατάσταση, είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της και συντάσσονται μια φορά (άπαξ) από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μια από τις πλέον οργανωμένες εταιρίες συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων. Το συγκριτικό της πλεονέκτημα πέραν από την βαθιά γνώση του αντικειμένου, την πολυετή εμπειρία και την αποδεδειγμένη αξιοπιστία, είναι η δυνατότητα πλήρους και καθολικής τεχνικής υποστήριξης των πελατών της με εξοπλισμούς, ανταλλακτικά, υλικά κ.λ.π αλλά και η παροχή άλλων τεχνικών υπηρεσιών ( όπως π.χ μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως υδραυλικών εγκαταστάσεων & έργων για τυχόν επεκτάσεις, μετατροπές, ανακαινίσεις ή και νέες εγκαταστάσεις καθώς και μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων γενικότερα).