Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

μελετες καλοριφερ

Μελέτες Καλοριφέρ

Μελέτες Καλοριφέρ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Μελέτες Καλοριφέρ για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτήρια, , σχολεία και γενικότερα κτήρια εκπαίδευσης κ.λ.π) διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

Με τον όρο εγκαταστάσεις καλοριφέρ ορίζονται οι εγκαταστάσεις που η θέρμανση των χώρων γίνεται μέσω των γνωστών σε όλους θερμαντικών σωμάτων, που είναι και ο περισσότερο διαδεδομένος τύπος εγκατάστασης θέρμανσης στην χώρα μας.

Σε αυτού του τύπου τις εγκαταστάσεις τα θερμαντικά σώματα τροφοδοτούνται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων με ζεστό νερό το οποίο θερμαίνεται είτε από ένα λέβητα πετρελαίου ή αερίου από ένα ηλεκτρικό λέβητα ή ακόμα και από αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα της θέρμανσης τόσο σε επίπεδο Μελέτης όσο και σε επίπεδο Κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης δύναται να προσφέρει Μελέτες Θέρμανσης που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά βάζοντας τις βάσεις για τη κατασκευή ενός συστήματος θέρμανσης που θα επιτυγχάνει :

  • Βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης.
  • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
  • Αυτονομία ανά ιδιοκτησία ή ανά χώρο με αντίστοιχη περεταίρω μείωση του λειτουργικού κόστους.
  • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
  • Βέλτιστη λειτουργικότητα.
  • Υψηλή αισθητική.
  • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money).
  • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.
  • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.
  • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού.
  • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα .

Οι κλασσικού τύπου εγκαταστάσεις καλοριφέρ μπορούν να κατασκευαστούν με δύο διαφορετικούς τρόπους που έχουν σχέση με τον τρόπο διανομής του νερού στα θερμαντικά σώματα και οι οποίοι είναι:

Τα μονοσωλήνια συστήματα θέρμανσης καλοριφέρ τα οποία σχεδόν επικρατούν από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά σε όλα σχεδόν τα κτήρια κατοικίας καθώς σε στα περισσότερα επαγγελματικά όπου επιλέγεται το συγκεκριμένος τύπος θέρμανσης. Στα συστήματα αυτά μια ή περισσότερες κεντρικές σωληνώσεις διανομής (στήλες) ξεκινούν από το λεβητοστάσιο και αφού διατρέξουν οριζόντια κάποιο υπόγειο ή μια πιλοτή, κατόπιν διαπερνούν κατακόρυφα τους ορόφους του κτιρίου σε ένα συγκεκριμένο κοινόχρηστο σημείο (συνήθως πλατύσκαλο κλιμακοστασίου), όπου και διακλαδίζονται τροφοδοτώντας με ζεστό νερό τοπικούς συλλέκτες διανομής από τους οποίους ξεκινούν τα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας των θερμαντικών σωμάτων σχηματίζοντας κλειστά κυκλώματα (βρόχους) τροφοδοσίας 2 έως 5 θερμαντικών σωμάτων.

μελετες μονοσωληνιας θερμανσης
Μελέτες Καλοριφέρ Μονοσωλήνια Συστήματα: Click this image to zoom

Κλασσικά δυσωλήνια συστήματα θέρμανσης - καλοριφέρ με θερμαντικά σώματα, και αυτονομία θέρμανσης ανά χώρο και έλεγχο της λειτουργίας με θερμοστατικές βαλβίδες , αξιόπιστη καταμέτρηση και κατανομή δαπανών θέρμανσης μέσω ασύρματων συστημάτων θερμιδομέτρησης σε συνδυασμό με κεντρικό ή με ατομικό λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης ή φυσικού αερίου ή υγραερίου ή αερόψυκτη αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, κατάλληλα για ανακαίνιση ή αυτονόμηση ή ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κτηρίων κατοικίας ή διαμερισμάτων καθώς και για κτήρια εκπαίδευσης, σχολεία, κτήρια συνάθροισης κοινού, ιερούς ναούς, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.λ.π)

 μελετη θερμανσης δυσωληνια συστηματα
Μελέτες Καλοριφέρ Δυσωλήνια Συαστήματα: Click this image to zoom

Οι σύγχρονες απαιτήσεις των κτηρίων στον τομέα της θέρμανσης τα τελευταία χρόνια, που συνδυάζουν την απαίτηση της θερμικής άνεσης με την ανάγκη για αυτονόμηση, αυτοματισμό, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, οικονομική λειτουργία , οικολογικό αποτύπωμα και προστασία του περιβάλλοντος καθώς και χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε για την υποβοήθηση είτε για την πλήρη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης των κτηρίων, καθιστά την Μελέτη Καροριφέρ το βασικό εργαλείο για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων και αναγκών .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ με βασικό εφόδιο την πολυετή εμπειρία της από το 1986 στον τομέα της θέρμανσης τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής και σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σε νέες σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους καθώς και με σημαντικές επενδύσεις που γίνονται συνεχώς σε προηγμένα λογισμικά σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης δύναται να προσφέρει Μελέτες Καλοριφέρ που καλύπτουν απόλυτα τις παραπάνω απαιτήσεις και ανάγκες και πραγματικά μπορούν να κάνουν την διαφορά βάζοντας τις βάσεις για τη κατασκευή ενός συστήματος θέρμανσης που θα επιτυγχάνει :

  • Βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης.
  • Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.
  • Αυτονομία ανά ιδιοκτησία ή ανά χώρο με αντίστοιχη περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους.
  • Υψηλά επίπεδα αυτοματισμού τόσο για την ευκολία χειρισμών και εξυπηρετήσεων όσο και για την καταγραφή και τον έλεγχος των ενεργειακών καταναλώσεων.
  • Βέλτιστη λειτουργικότητα
  • Υψηλή αισθητική
  • Ποιοτική και οικονομική κατασκευή (value for money)
  • Υψηλή τεχνολογική στάθμη που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις
  • Πλήρης εναρμόνιση στις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις
  • Επιλογή αξιόπιστου εξοπλισμού
  • Ευκολία στην λειτουργία, στην χρήση και στην συντήρηση
  • Προστασία του περιβάλλοντος και πράσινο οικολογικό αποτύπωμα.

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση μελέτης θέρμανσης είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ

Για περιπτώσεις ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης ή ενεργειακής αναβάθμισης εγκατάστασης θέρμανσης υφιστάμενου κτηρίου η εκπόνηση μιας αξιόπιστης μελέτης αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την κατασκευή μιας εγκατάστασης καλοριφέρ:

  • Που να είναι ενεργειακά αποδοτική και θα διακρίνεται για το χαμηλό λειτουργικό της κόστος.
  • Που να τηρεί συγκεκριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
  • Που να διαθέτει υλικά υψηλής ποιότητας τα οποία δεν θα παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα και βλάβες.
  • Που να είναι αξιόπιστη και ασφαλής.
  • Που να έχει το βέλτιστο τεχνικοοικονομικά κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αισθητική.

Η εκπόνηση των Μελετών Καλοριφέρ από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών πιστοποιημένων εξειδικευμένων λογισμικών κατάλληλων για τον σχεδιασμό πράσινων οικολογικών συστημάτων θέρμανσης με την χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αντλίες θερμότητας, γεωθερμία, ηλιακή θέρμανση ).

Σε κάθε μελέτη καλοριφέρ που εκπονείται από την ΑΝΑΔΡΑΣΗ περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών συντελεστών θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων.
  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών θερμικών φορτίων και θερμικής ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμού των δικτύων σωληνώσεων, αεραγωγών και επιλογής του απαιτούμενου εξοπλισμού (θερμαντικά σώματα, fan coils, κλιματιστικές μονάδες , ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, αντλίες θερμότητας, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, κυκλοφορητές, καπνοδόχοι, συστήματα ελέγχου και αυτοματισμού κ.λ.π (ανάλογα με τον τύπο της κάθε εγκατάστασης θέρμανσης).
  • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
  • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό.
  • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
  • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων ( κατόψεις εγκαταστάσεων, κατακόρυφο διάγραμμα εγκατάστασης , ηλεκτρολογικά σχέδια αυτοματισμών, κατασκευαστικές λεπτομέρειες κ.λ.π).

    Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός από την εκπόνηση της Μελέτης Καλοριφέρ για οιανδήποτε είδος κτηρίου μπορεί να αναλάβει είτε την πλήρη κατασκευή των εγκαταστάσεων καλοριφέρ προσφέροντας παράλληλα και το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού θέρμανσης, είτε την επίβλεψη της κατασκευής, αν ο εκάστοτε πελάτης επιθυμεί να αναθέσει το έργο σε άλλο εργολάβο.

    Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει να επιδείξει ένα πολύ σημαντικό αριθμό Μελετών Καλοριφέρ που έχει εκπονήσει από το 1986 μέχρι και σήμερα.

    Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους ( βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες ) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης .