Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

ηλεκτρομηχανολογικες μελετες οικοδομικων αδειων

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Οικοδομικών Αδειών

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Οικοδομικών Αδειών

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει από το 1986 ένα από τα πλέον έμπειρα και οργανωμένα Τεχνικά Γραφεία εκπόνησης πολεοδομικών ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί εδώ και πάνω από 35 χρόνια Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες πολεοδομίας για την έκδοση οικοδομικών αδειών (αδειών δόμησης) και αναλαμβάνει την κατά τον νόμο επίβλεψη καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου των μελετών στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Εταιρία Φυσικού Αερίου καθώς και όπου αλλού απαιτείται ειδική έγκριση

Ο τομέας της εκπόνησης Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών αποτέλεσε από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της ΑΝΑΔΡΑΣΗ ένα από τους σημαντικότερους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ από το 1986 έχει εκπονήσει εκατοντάδες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε πάσης φύσεως και μεγέθους κτίρια (πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, βίλλες, επαγγελματικά κτίρια, καταστήματα, κτίρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, κτίρια συνάθροισης κοινού, σχολεία, κτίρια εκπαίδευσης, κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία αυτοκινήτων, σταθμοί αυτοκινήτων, δημόσια κτίρια κ.λ.π).

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί στην ζήτηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών πολεοδομίας οιανδήποτε μεγέθους ή βαθμού δυσκολίας κτιριακού έργου από τα πιό απλά (κατοικία, πολυκατοικία, καταστήματα) μέχρι τα πιο σύνθετα και πολύπλοκα ειδικά έργα (βιομηχανία, βιοτεχνία, κτίριο γραφείων, κτίριο συνάθροισης κοινού, κτίριο εκπαίδευσης και υγείας, ξενοδοχείο, κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος, σταθμό αυτοκινήτων, συνεργείο αυτοκινήτων, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ κ.λ.π).

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί:

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υποχρεωτικές πλέον για τα κτίρια τριτογενούς τομέα).
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (Υποχρεωτικές πλέον για τα όλα κτίρια).
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Όλα τα συστήματα κλασσική θέρμανση, ενδοδαπέδια θέρμανση, θέρμανση με αντλίες θερμότητας, θέρμανση με γεωθερμία, θέρμανση με ηλιακή υποβοήθηση - ηλιοθερμία, θέρμανση με βιομάζα - πέλλετ, θέρμανση με φυσικό αέριο και υγραέριο).
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Όλα τα συστήματα απλή, με πυρανίχνευση, με πυρόσβεση – πυροσβεστικά συστήματα με φωλιές και με sprinkler).
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ -ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Υποχρεωτικές πλέον για τα κτίρια τριτογενούς τομέα, όλα τα συστήματα ημικεντρικός κλιματισμός, κλιματισμός με vrv, κλιματισμός με μονάδες multi, κεντρικός κλιματισμός με αντλίες θερμότητας αέρα νερού, ψύκτες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, fan coils, με συστήματα εξοικονόμησης , BEMS, ανάκτηση θερμότητας, ψυκτικές αποθήκες κ.λ.π).
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ (Υποχρεωτικές πλέον για τα όλα κτίρια τριτογενούς τομέα).
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (Όπου δεν απαιτείται ΚΕΝΑΚ)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Νέος τύπος με υποχρεωτικό σχεδιασμό και υπολογισμό των ηλιοθερμικών συστημάτων για όλα τα κτίρια)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (Υποχρεωτική πλέον για τα όλα κτίρια, συνυποβάλλεται μαζί με την μελέτη ΚΕΝΑΚ ).
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ (στο σύνολο της εφόσον είναι επιθυμητό) ή μόνο το τμήμα της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ΚΕΝΑΚ.
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ εφόσον απαιτούνται (μελέτη βιομηχανικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων, μελέτη υγραερίου, μελέτη ατμού, μελέτη πεπιεσμένου αέρα, μελέτη ιατρικών αερίων κ.λ.π).

Για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει το πλέον σύγχρονο σχεδιαστικό και υπολογιστικό λογισμικό (4Μ, INTELICAD, 4M ADAPT, 4M AUTOFINE, 4M GCAD) καθώς και άλλα ειδικά προγράμματα. Τα σχέδια των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που εκπονούμε παράγονται ηλεκτρονικά μέσω των 4M AUTOFINE και 4M GCAD και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας. Από τους πελάτες μας παραλαμβάνουμε τα υπόβαθρα της εκπόνησης των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (αρχιτεκτονικά σχέδια) σε ψηφιακή μορφή ( αρχεία σχεδίων.dwg ή.dxf σε CD ή μέσω Email ). και παραδίδουμε δύο σειρές εκτυπωμένα σχέδια και τεύχη υπολογισμών και τεχνικών περιγραφών καθώς και cd με όλα τα σχέδια και τις τεχνικές περιγραφές - προδιαγραφές σε ηλεκτρονικά αρχεία PDF.

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών είναι πλέον υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ..

Η συνεργασία οιανδήποτε επιχείρησης, ιδιώτη, τεχνικού γραφείου οικοδομικών έργων, κατασκευαστικής εταιρείας δομικών έργων, Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση πολεοδομικής άδειας αποτελεί για αυτούς μια σημαντικά επωφελή επιλογή για τους εξής λόγους :

 • H ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό ηλεκτρομηχανολγικών εγκαταστάσεων, έχει εκπονήσει εκατοντάδες μελέτες από τις πιο απλές έως τις πλέον σύνθετες και πολύπλοκες και πέραν αυτών διαθέτει παράλληλα μεγάλη εμπειρία σε κατασκευαστικές μελέτες εφαρμογής καθώς και στην κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων πάσης φύσεως, αφού ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί παράλληλα μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της. Έχοντας ως εφόδια την παραπάνω γνώση και εμπειρίας, η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει την δυνατότητα να εκπονήσει αξιόπιστες και πλήρως κατασκευαστικές ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εφαρμογής, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό καθώς πλέον με βάση τα νέα δεδομένα σχετικά με τους ελέγχους (επιθεωρητές δόμησης, ενεργειακοί επιθεωρητές, αυστηροί δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις Πολεοδομικές Αρχές) τέτοιες οφείλουν να είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες πολεοδομίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση προκύπτουν ζητήματα αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων που έχουν σαν αποτελέσματα οικονομικές επιβαρύνσεις, σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα αξιοπιστίας και ποιότητας των εγκαταστάσεων.
 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει πλήρη και καθολική τεχνική υποστήριξη στον εκάστοτε μελετητή Αρχιτέκτονα , Πολιτικό Μηχανικό ή Εργολάβο Κατασκευαστή σε ζητήματα σχεδιασμού που αφορούν τις απαιτούμενες κτιριακές υποδομές για την υποδοχή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (μηχανοστάσια, λεβητοστάσια, αντλιοστάσια, απαιτούμενα ύψη χώρων, απαιτούμενες διαμορφώσεις για την υποδοχή εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την Παθητική Πυροπροστασία του υπό μελέτη κτιρίου (απαιτήσεις πυροπροστατευόμενων οδεύσεων διαφυγής και κλιμακοστασίων, απαιτήσεις πυροδιαμερισματοποίησης, απαιτήσεις πυραντίστασης των δομικών στοιχείων, απαιτήσεις δημιουργίας πυροφραγμών σε οικοδομικά στοιχεία και μηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π ).
 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να δύναται να δώσει σύγχρονες πρωτοποριακές λύσεις που θα εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, οικονομική λειτουργία, χαμηλό κόστος συντήρησης καθώς και μέγιστη ασφάλεια.
 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με ταχύτητα και να εκπονήσει κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογική μελέτη σε σύντομο και απόλυτα δεσμευτικό χρονικό διάστημα.
 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι εξαιρετικά ευέλικτη ως προς τους τρόπους συνεργασίας.
 • Τέλος ο τομέας κατασκευών και το εμπορικό τμήμα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρουν σε όσους επιλέξουν την συνεργασία μαζί της στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών πολεοδομίας, σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές τόσο για τις εργασίες κατασκευής όσο και για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, εφόσον φυσικά επιθυμούν να επωφεληθούν από τις προσφορές αυτές.

Περιοχές στις οποίες η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να αναλάβει Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Οικοδομικών Αδειών

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση για Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών για Οικοδομική Άδειας από όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Ειδικότερα σε ότι αφορά την διεκπεραίωση της εκάστοτε μελέτης στις αρμόδιες υπηρεσίες και την νόμιμη επίβλεψη της κατασκευής η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να καλύψει, χωρίς επιπλέον κόστος επιβάρυνσης για εκτός έδρας αποζημίωση Μηχανικού κτήρια που βρίσκονται :

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π)

Σε άλλες περιοχές ανά την Ελληνική Επικράτεια η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να αναλάβει χωρίς επιπλέον κόστος επιβάρυνσης για εκτός έδρας αποζημίωση Μηχανικού την εκπόνηση των μελετών ενώ η διεκπεραίωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες μπορεί να γίνει και από τον ίδιο τον εκάστοτε πελάτη.

Σε ότι αφορά την επίβλεψη της κατασκευής για έργα σε περιοχές ανά την Ελληνική Επικράτεια εκτός των προαναφερομένων περιοχών της Αττικής υπάρχει επιβάρυνση για εκτός έδρας αποζημίωση Μηχανικού .