Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Οικοδομικών Aδειών

ηλεκτρομηχανολογικες μελετες

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει από το 1985 ένα από τα πλέον έμπειρα και οργανωμένα Τεχνικά Γραφεία εκπόνησης πολεοδομικών ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Το Τεχνικό Γραφείο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ,το οποίο και αποτελεί ξεχωριστό ειδικό τμήμα της επιχείρησης, εκπονεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες πολεοδομίας για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αναλαμβάνει την κατά τον νόμο επίβλεψη καθώς και την πλήρη διεκπεραίωση του φακέλου των μελετών στα αρμόδια Πολεοδομικά Γραφεία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην Εταιρία Φυσικού Αερίου καθώς και όπου αλλού απαιτείται ειδική έγκριση

 

Ο τομέας της εκπόνησης Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών αποτέλεσε από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της ΑΝΑΔΡΑΣΗ ένα από τους σημαντικότερους τομείς των δραστηριοτήτων της. Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ από το 1985 έχει εκπονήσει εκατοντάδες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε πάσης φύσεως και μεγέθους κτίρια (πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, βίλλες, επαγγελματικά κτίρια, καταστήματα, κτίρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, κτίρια συνάθροισης κοινού, σχολεία, κτίρια εκπαίδευσης, κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία αυτοκινήτων, σταθμοί αυτοκινήτων, δημόσια κτίρια κ.λ.π).

 

Το τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών της ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί στην ζήτηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών πολεοδομίας οιανδήποτε μεγέθους ή βαθμού δυσκολίας κτιριακού έργου από τα πιό απλά (κατοικία, πολυκατοικία, καταστήματα) μέχρι τα πιο σύνθετα και πολύπλοκα ειδικά έργα (βιομηχανία, βιοτεχνία, κτίριο γραφείων, κτίριο συνάθροισης κοινού, κτίριο εκπαίδευσης και υγείας, ξενοδοχείο, κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος, σταθμό αυτοκινήτων, συνεργείο αυτοκινήτων, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ κ.λ.π).

 

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκπονεί:

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Υποχρεωτικές πλέον για τα κτίρια τριτογενούς τομέα)
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ (Υποχρεωτικές πλέον για τα όλα κτίρια)
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Όλα τα συστήματα κλασσική θέρμανση, ενδοδαπέδια θέρμανση, θέρμανση με αντλίες θερμότητας, θέρμανση με γεωθερμία, θέρμανση με ηλιακή υποβοήθηση - ηλιοθερμία, θέρμανση με βιομάζα - πέλλετ, θέρμανση με φυσικό αέριο και υγραέριο)
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Όλα τα συστήματα απλή, με πυρανίχνευση, με πυρόσβεση – πυροσβεστικά συστήματα με φωλιές και με sprinkler)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ -ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Υποχρεωτικές πλέον για τα κτίρια τριτογενούς τομέα, όλα τα συστήματα ημικεντρικός κλιματισμός, κλιματισμός με vrv, κλιματισμός με μονάδες multi, κεντρικός κλιματισμός με αντλίες θερμότητας αέρα νερού, ψύκτες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, fan coils, με συστήματα εξοικονόμησης , BEMS, ανάκτηση θερμότητας, ψυκτικές αποθήκες κ.λ.π)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣΟ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (Όπου δεν απαιτείται ΚΕΝΑΚ)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Νέος τύπος με υποχρεωτικό σχεδιασμό και υπολογισμό των ηλιοθερμικών συστημάτων για όλα τα κτίρια)
 • ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (Υποχρεωτική πλέον για τα όλα κτίρια, συνυποβάλλεται μαζί με την μελέτη ΚΕΝΑΚ )
 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 • ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΝΑΚ (στο σύνολο της εφόσον είναι επιθυμητό) ή μόνο το τμήμα της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης ΚΕΝΑΚ.
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ (ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - Ε.Π.Ο, καθώς και την διεκπεραίωση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες για Ειδικά Κτίρια, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Επαγγελματικά Εργαστήρια, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Συνεργεία, Ξενοδοχεία, Σταθμούς Αυτοκινήτων, Αθλητικούς Χώρους κ.λ.π)
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ (μελέτη βιομηχανικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων, μελέτη υγραερίου, μελέτη ατμού, μελέτη πεπιεσμένου αέρα, μελέτη ιατρικών αερίων κ.λ.π)

Για την εκπόνηση των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει το πλέον σύγχρονο σχεδιαστικό και υπολογιστικό λογισμικό (4Μ, INTELICAD, 4M ADAPT, 4M AUTOFINE, 4M GCAD) καθώς και άλλα ειδικά προγραμμάτα. Τα σχέδια των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που εκπονούμε παράγονται ηλεκτρονικά μέσω των 4M AUTOFINE και 4M GCAD και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας. Από τους πελάτες μας παραλαμβάνουμε τα υπόβαθρα της εκπόνησης των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών (αρχιτεκτονικά σχέδια) σε ψηφιακή μορφή ( αρχεία σχεδίων.dwg ή.dxf σε CD ή μέσω Email ). και παραδίδουμε δύο σειρές εκτυπωμένα σχέδια και τεύχη υπολογισμών και τεχνικών περιγραφών καθώς και cd με όλα τα σχέδια και τις τεχνικές περιγραφές - προδιαγραφές σε ηλεκτρονικά αρχεία PDF.

 

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών είναι πλέον υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ.

 

Η συνεργασία οιανδήποτε επιχείρησης, ιδιώτη, τεχνικού γραφείου οικοδομικών έργων, κατασκευαστικής εταιρείας δομικών έργων, Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση πολεοδομικής άδειας αποτελεί για αυτούς μια σημαντικά επωφελή επιλογή για τους εξής λόγους :

 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό ηλεκτρομηχανολγικών εγκαταστάσεων, έχει εκπονήσει εκατοντάδες μελέτες από τις πιο απλές ώς τις πλέον σύνθετες και πολύπλοκες και πέραν αυτών διαθέτει παράλληλα μεγάλη εμπειρία σε κατασκευαστικές μελέτες εφαρμογής καθώς και στην κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων πάσης φύσεως, αφού ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί παράλληλα μια από τις κυριότερες δραστηριότητες της. Έχοντας ως εφόδια τα παραπάνω, η ΑΝΑΔΡΑΣΗ έχει την δυνατότητα να εκπονήσει πραγματικά κατασκευαστικές ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εφαρμογής, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό καθώς πλέον με βάση τα νέα δεδομένα σχετικά με τους ελέγχους (επιθεωρητές δόμησης, ενεργειακοί επιθεωρητές, αυστηροί δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις Πολεοδομικές Αρχές) τέτοιες οφείλουν να είναι οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες πολεοδομίας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση προκύπουν ζητήματα αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων που έχουν σαν αποτελέσματα οικονομικές επιβαρύνσεις, σημαντικές καθυστερήσεις και προβλήματα αξιοπιστίας και ποιότητας των εγκαταστάσεων.
 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ παρέχει πλήρη και καθολική τεχνική υποστήριξη στον εκάστοτε μελετητή Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό σε ζητήματα σχεδιασμού που αφορούν τις απαιτούμενες κτιριακές υποδομές για την υποδοχή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (μηχανοστάσια, λεβητοστάσια, αντλιοστάσια, απαιτούμεν ύψη χώρων, απαιτούμενες διαμορφώσεις για την υποδοχή εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού) καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την Παθητική Πυροπροστασία του υπο μελέτη κτιρίου (απαιτήσεις πυροπροστατευόμενων οδεύσεων διαφυγής και κλιμακοστασίων, απαιτήσεις πυροδιαμεριματοποίησης, απαιτήσεις πυραντίστασης των δομικών στοιχείων, απαιτήσεις δημιουργίας πυροφραγμών σε οικοδομικά στοιχεία και μηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π ).
 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να δύναται να δώσει σύγχρονες πρωτοποριακές λύσεις που θα εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση, χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, οικονομική λειτουργία, χαμηλό κόστος συντήρησης καθώς και μέγιστη ασφάλεια.
 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με ταχύτητα και να εκπονήσει κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογική μελέτη σε σύντομο και απλόλυτα δεσμευτικό χρονικό διάστημα..
 • Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι εξαιρετικά ευέλικτη ώς πρός τους τρόπους συνεργασίας.
 • Τέλος ο τομέας κατασκευών και το εμπορικό τμήμα της ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρουν σε όσους επιλέξουν την συνεργασία μαζί της στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών πολεοδομίας, σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές τόσο για τις εργασίες κατασκευής όσο και για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, εφόσον φυσικά επιθυμούν να επωφεληθούν από τις προσφορές αυτές.

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα της εκπόνησης Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό τεχνικών εταιρειών οικοδομικών έργων, τεχνικών γραφείων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, επιχείρησεων πάσης φύσεως καθώς και ιδιωτών που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την εκπόνηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών των έργων τους στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ και εμείς απο την πλευρά μας ανταποδώσαμε την εμπιστοσύνη τους, προφέροντας Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες που διακρίνονται για την αξιοπιστία, τις πρωτοποριακές λύσεις καθώς και την δυνατότητα διασφαλίσουν κατασκευαστική ποιότητα, υψηλή ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, σύγχρονους, εξελιγμένους και αξιόπιστους αυτοματισμούς, υψηλή αισθητική, ασφαλεία, χαμηλό κόστος συντήρησης και βέλτιστο τεχνικοικονομικά κόστος κατασκευής.

 

Για οιανδήποτε ζήτηση αφορά τη εκπόνηση ηλεκτομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώς και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

 

Επιστροφή