Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

αναδραση υπηρεσιες

Οι Υπηρεσίες της Ανάδραση

Υπηρεσίες

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συγκεκριμένα :

 • Ηλεκτρομηχανολογικές - Ενεργειακές Μελέτες, Κατασκευές και Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού και Ενεργειακού Εξοπλισμού κάθε είδους Ηλεκτρομηχανολογικών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (Θέρμανση, Κλιματισμός, Φυσικό Αέριο, Υγραέριο, Εξοικονόμηση Ενέργειας, ΚΕΝΑΚ, Ψυκτικοί Θάλαμοι, Βιομηχανική Ψύξη , Πυρασφάλεια, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Υποσταθμοί Μέσης Τάσης, Δομημένη Καλωδίωση, Επαγγελματικός Φωτισμός, Συστήματα Ασφαλείας, Εγκαταστάσεις Ατμού, Βιομηχανικά Υδραυλικά, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Πισίνες, Παθητική Πυροπροστασία, Θερμομόνωση, Ηχομόνωση κ.λπ.) σε κάθε είδους κτήρια ( Βιομηχανικά, Επαγγελματικά, Οικιστικά).
 • Κατασκευές και Ανακαινίσεις Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Οικιστικών κτηρίων.
 • Μελέτες για την Έκδοση Αδειών Δόμησης Κτηρίων και Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας Βιομηχανιών, Επαγγελματικών Εργαστηρίων, Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Συνεργείων, Αποθηκών, Πάρκινγκ Αυτοκινήτων, Πλυντηρίων Αυτοκινήτων, Αρτοποιείων, Γυμναστηρίων, Παιδικών Σταθμών, Φροντιστηρίων κ.λ.π).
 • Ηλεκτρομηχανολογικές - Ενεργειακές Μελέτες, Κατασκευές και Προμήθεια Εξοπλισμού Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( Φωτοβολταϊκά, Ηλιακά – Ηλιοθερμικά Συστήματα, Αντλίες Θερμότητας, Γεωθερμία Ανεμογεννήτριες ).
 • Ενεργειακές Μελέτες, Κατασκευές και Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτήρια (Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Επαγγελματικά Κτήρια, Κτήρια Γραφείων, Κατοικίες, Διαμερίσματα) .
 • Υπηρεσίες Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών, Βιομηχανικών και Ενεργειακών Εγκαταστάσεων (Κλιματισμός, Εξαερισμός, Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Πυρασφάλεια, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις).
 • Υπηρεσίες Επίβλεψης Λειτουργίας Βιομηχανιών.
 • Υπηρεσίες Επίβλεψης Κατασκευής – Engineering ιδιωτικών και δημοσίων Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών έργων.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού και Ενεργειακού Συμβούλου Επιχειρήσεων.• Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή – Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ.
 • Υπηρεσίες Επανελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη – ΥΔΕ – Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας.