Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εγκαταστασεις συστηματων ασφαλειας

Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας

Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας και Συναγερμού συστήματα ασφαλείας - συναγερμοί σπιτιού, επαγγελματικών χώρων και καταστημάτων, συστήματα παρακολούθησης με κάμερες ασφαλείας, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, CCTV κ.λ.π) διαθέτοντας πάνω από 35 χρόνια εμπειρία και μάλιστα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές όπως είναι ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε τραπεζικά καταστήματα, κοσμηματοπωλεία, βίλες κ.λ.π )

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ μπορεί να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει συστήματα ασφαλείας και συναγερμού προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χώρου έτσι ώστε αυτά να διασφαλίζουν με την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Τα συχνά κρούσματα εγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις, επιθέσεις, κακοποίηση) σε σπίτια και καταστήματα καθιστούν απαραίτητη την εγκατάσταση σύγχρονων, εξελιγμένων και αξιόπιστων συστημάτων ασφαλείας ικανών να προστατεύσουν αποτελεσματικά τον εκάστοτε χώρο αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτόν.

H ΑΝΑΔΡΑΣΗ προκείμενου να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμού (συναγερμοί σπιτιού, συναγερμοί επαγγελματικών χώρων και καταστημάτων, συστήματα παρακολούθησης με κάμερες ασφαλείας, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, CCTV κ.λ.π) τα οποία παρέχουν απρόσκοπτη προστασία σε οιανδήποτε χώρο κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας και διασφαλίζουν με αξιοπιστία την ζωή και την περιουσία ακολουθεί την πλέον ενδεδειγμένη διαδικασία προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι και συγκεκριμένα :

Γίνεται αυτοψία στον χώρο κατά την οποία:

  • Εξετάζονται με μεγάλη προσοχή όλες αυτές οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά του χώρου που μπορούν να τον καταστήσουν ευάλωτο σε μια πιθανή προσπάθεια παραβίασης με στόχο την κλοπή.
  • Ελέγχεται η ορθότητα και η επάρκεια των καλωδιώσεων (εφόσον υφίστανται καλωδιώσεις) που απαιτούνται για την σύνδεση του εκάστοτε συστήματος.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης καλωδιώσεων καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι τεχνικές δυσκολίες, που πιθανόν υπάρχουν, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι τεχνικά εφικτό αλλά και οικονομικά συμφέρον να γίνει εγκατάσταση καλωδιώσεων ή να επιλεγεί ένα ασύρματο σύστημα ασφαλείας.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της αυτοψίας :

  • Συντάσσεται υποχρεωτικά μελέτη τους συστήματος μέσω της οποία εκπονείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας και προστασίας που θα προβλέπει όσο το δυνατόν καλύτερα όλους τους πιθανούς τρόπους πρόσβασης ή εξουδετέρωσης του συστήματος ασφαλείας, θα διασφαλίζει την μέγιστη δυνατή προστασία αλλά και λειτουργικότητα ώστε να αποφεύγονται δυσλειτουργίες, ταλαιπωρίες από άσκοπους χειρισμούς ή ψευδοσυναγερμούς και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας του εκάστοτε χώρου.
  • Γίνεται η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού ώστε να αυτός να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχεδίου ασφαλείας.
  • Γίνεται η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, ο προγραμματισμός, η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση των ιδιοκτητών στον χειρισμό του συστήματος από τους εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς μας.

Ο βασικός λόγος που η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία η οποία και στην ουσία την διαφοροποιεί σχέση με τον ανταγωνισμό, είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε επιπόλαια τα συστήματα ασφαλείας ως απλές συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα και μας προστατεύουν από μόνες τους, αλλά η επιλογή γίνεται με βάση μια ολοκληρωμένη ανάλυση των ενδεχόμενων κινδύνων, των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπό προστασία χώρων, του βαθμού προστασίας που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης μας καθώς και των τεχνικών δυνατοτήτων ενός εκάστου συστήματος ασφαλείας έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την αξιόπιστη προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει:

Ενσύρματα Συστήματα Συναγερμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Ως ενσύρματα συστήματα συναγερμού ορίζονται εκείνα τα συστήματα που για την εγκατάσταση τους απαιτείται να υπάρχει στον υπό προστασία χώρο κατάλληλη ειδική καλωδίωση ασθενών ρευμάτων.

Σε περίπτωση που σε κάποιο υπό προστασία χώρο δεν υφίσταται καλωδιώσεις ή αυτές που τυχόν υπάρχουν δεν είναι κατάλληλες, η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση καλωδιώσεων συναγερμού εγγυόμενη τόσο την τεχνική αρτιότητα της εγκατάστασης όσο και για το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.

Μέσω των ενσύρματων συστημάτων ασφαλείας μπορούν να προστατευτούν τόσο τα κτήρια όσο και ο περιβάλλον εξωτερικός χώρος (περιμετρικά συστήματα) από πιθανές απόπειρες κλοπής ή παραβίασης δίνοντας ηχητική και φωτεινή σήμανση στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί και αποστέλλοντας ταυτόχρονα σήμα σε ειδικά εξουσιοδοτημένα κέντρα λήψεως σημάτων ότι υπάρχει προσπάθεια παραβίασης.

Τα σύγχρονα και εξελιγμένα συστήματα ενσύρματου συναγερμού που εγκαθιστά η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στους πελάτες της διαθέτουν πολλές ακόμα δυνατότητες, όπως η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε σταθερά και κινητά τηλέφωνα (sms), η δυνατότητα αποστολής email, η δυνατότητα ελέγχου εξωτερικών χώρων, η δυνατότητα να λειτουργούν με παρουσία ανθρώπων εντός των υπό προστασία χώρων και πολλές ακόμα δυνατότητες, ανάλογα με τις ανάγκες ασφαλείας του εκάστοτε χώρου και τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη μας.

συστηματα συναγερμου - εγκαταστασεις
Συστήματα Συναγερμού - Ενσύρματα: Click this image to zoom
τοποθετησεις συστηματων συναγερμου
Τοποθετήσεις Συστημάτων Συναγερμού: Click this image to zoom
ρανταρ συνεγερμου
Ραντάρ Συναγερμού : Click this image to zoom
συναγερμοι εξωτερικου χωρου
Συναγερμοί Εξωτερικού Χώρου: Click this image to zoom

Ασύρματα Συστήματα Συναγερμού εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Ως ασύρματα συστήματα συναγερμού (ασύρματοι συναγερμοί) ορίζονται εκείνα τα συστήματα συναγερμού που για την εγκατάσταση τους δεν απαιτείται καλωδίωση στον υπό προστασία χώρο προκειμένου να συνδεθούν οι μονάδες που τα συγκροτούν.

Τα ασύρματα συστήματα συναγερμού διαθέτουν ενσωματωμένη μονάδα ραδιοεπικοινωνίας που παρέχει μέχρι 50 διευθύνσεις για επικοινωνία με τον ασύρματο περιφερειακό εξοπλισμό ανίχνευσης (μαγνητικές επαφές, ραντάρ, πληκτρολόγια κ.λ.π).

Και τα ασύρματα συστήματα συναγερμού είναι κατάλληλα τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους και έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες με τα ενσύρματα συστήματα με την μόνη διαφορά ότι η λειτουργία των περιφερειακού εξοπλισμού τους απαιτεί μπαταρίες οι οποίες χρήζουν αντικατάστασης μια φορά τον χρόνο περίπου.

Οι ασύρματοι συναγερμοί είναι μια εξαιρετική λύση για σπίτια και επαγγελματικούς χώρους που η τοποθέτηση καλωδίων δεν είναι δυνατή είτε για ουσιαστικούς λόγους είτε για καθαρά αισθητικούς λόγους.

 συστηματα συναγερμου ασυρματα
Ασύρματα Συστήματα Συναγερμού : Click this image to zoom
εγκατασταση ασυρματου συναγερμου
Εγκατάσταση Συστήματος Ασύρματου Συναγερμού: Click this image to zoom
ασυρματος συναγερμος σπιτιου
Ασύρματος Συναγερμός Σπιτιού:Click this image to zoom

Συστήματα Παρακολούθησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με κάμερες

Τα συστήματα παρακολούθησης με κάμερες ασφαλείας ή αλλιώς κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ή CCTV είναι συστήματα που έχουν σκοπό την συνεχή παρακολούθηση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων από κάμερες ασφαλείας υψηλής ανάλυσης, εσωτερικές ή εξωτερικές και την συνεχή καταγραφή των σημάτων σε ένα DVR που διαθέτει σκληρό δίσκο. Ένα σύστημα παρακολούθησης με κάμερες έχει επίσης την δυνατότητα να δώσει σήματα συναγερμού, να συνδεθεί μέσω internet ώστε να είναι δυνατή η απομακρυσμένη παρακολούθηση είτε από υπολογιστή που βρίσκεται κάπου αλλού η ακόμα και από κινητό τηλέφωνο καθώς και πολλές άλλες λειτουργίες και εφαρμογές ανάλογα τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις δυνατότητες του.

Τα συστήματα παρακολούθησης με κάμερες ασφαλείας μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε σπίτι είτε σε επαγγελματικούς χώρους (κατάστημα πάσης φύσεως, γραφεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά πάρκα κ.λ.π και σε συνδυασμό με ένα καλοσχεδιασμένο και αξιόπιστο σύστημα συναγερμού να διασφαλίσουν στον μέγιστο δυνατόν βαθμό την προστασία της ζωής και της περιουσίας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ σχεδιάζει και εγκαθιστά συστήματα παρακολούθησης προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες ασφαλείας του εκάστοτε χώρου καθώς στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη μας διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή προστασία και ευκρίνεια των συστημάτων αλλά και την μεγαλύτερη δυνατή ευκολία στην παρακολούθηση.

συστηματα παρακολουθησης - εγκαταστασεις
Συστήματα Παρακολούθησης: Click this image to zoom
κλειστα κυκλωματα τηλεορασης
Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης CCTV: Click this image to zoom
εγκαταστασεις καμερων ασφαλειας
Κάμερες Ασφαλείας: Click this image to zoom

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης - Access Control

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης – Access Control είναι συστήματα που έχουν σκοπό τον πλήρη έλεγχο της πρόσβασης σε ένα υπό προστασία χώρο. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης (Access Control), έχουν χρήση σε περιπτώσεις που επιθυμούμε να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στον οποιοδήποτε σε κάποιο χώρο ή χώρους που εμείς δεν θέλουμε. Ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης - AccessControl ανάλογα τον τύπο του μπορεί να συνδεθεί με ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, γεγονός που μας παρέχει την δυνατότητα να έχουμε πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει από τους υπό προστασία χώρους.

Σε χώρους που διαθέτουν κάποιο σύστημα Access Control η πρόσβαση είναι δυνατή είτε μέσω κάρτας (καρταναγνώστης), είτε μέσω κωδικού ασφαλείας, είτε με κλειδί ή ακόμα και μέσω δακτυλικού αποτυπώματος για τα πιο εξελιγμένα συστήματα.

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως από επιχειρήσεις προκειμένου να ελέγχεται για λόγους ασφαλείας η είσοδος και έξοδος προσωπικού και επισκεπτών.


συστηματα ελεγχου προσβασης
Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης: Click this image to zoom
access control εγκαταστασεις
Access Control: Click this image to zoom
καρταναγνωστες ελεγχου
Καρταναγνώστες: Click this image to zoom

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εκτός της Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας προφέρει και τον απαιτούμενο εξοπλισμό ( πίνακες συναγερμού, πληκτρολόγια, μαγνητικές επαφές κάθε τύπου, ραντάρ, ανιχνευτές κίνησης, θραύσης τζαμιών, κάμερες αναλογικές και IPκάθε τύπου , bullet, οροφής, speeddome, κρυφές, καταγραφικά κάθε τύπου, καρταναγνώστες κ.λ.π ) παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη λύση Συστήματος Ασφαλείας στον εκάστοτε πελάτη με την εγγύηση , την υπευθυνότητα και την αξιοπιστία μιας εταιρείας με πάνω από 35 χρόνια στο τομέα των Συστημάτων Ασφαλείας.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση Συστημάτων Ασφαλείας :

  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
  • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).

Πελάτες της ΑΝΑΔΡΑΣΗ είναι ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις κάθε είδους (βιομηχανικές, εμπορικές, τουριστικές, παροχής υπηρεσιών, μαζικής εστίασης, τεχνικές και κατασκευαστικές οικοδομικών έργων, επαγγελματίες) καθώς και τεχνικά γραφεία Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, που όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύτηκαν την ΑΝΑΔΡΑΣΗ και με τους οποίος έχουν οικοδομηθεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης.