Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Μελέτες Υδραυλικών

υδραυλικες μελετες

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ από το 1985, διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο τμήμα εκπόνησης ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, εκπονεί μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων και υδραυλικών έργων που αφορούν την εξυπηρέτηση κτηρίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Επίσης αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής τους, για πάσης φύσεως και μεγέθους κτήρια (κατοικίες, πολυκατοικίες βίλλες, καταστήματα, κτήρια γραφείων, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, κτήρια συνάθροισης κοινού, σχολεία, κτήρια εκπαίδευσης, κτήρια αθλητικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια, σούπερ μάρκετ, δημόσια κτήρια κ.λ.π).

 

Ειδικότερα η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να εκπονήσει:

 • Μελέτες κτηριακών υδραυλικών εγκαταστάσεων (υδραυλικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση κτηρίων όπως είναι οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης).
 • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων υπό πίεση για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων τομέων της πρωτογενούς παραγωγής (εγκαταστάσεις ύδρευσης, μεταφοράς βιομηχανικών υγρών, άρδευσης, αντλιοστάσια, πιεστικά συγκροτήματα κ.λ.π.).
 • Μελέτες βιομηχανικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, δίκτυα μεταφοράς βιομηχανικών υγρών, δίκτυα μεταφοράς ατμού για την εξυπηρέτηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων).
 • Μελέτες βιολογικού καθαρισμού για κτήρια και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων ανάκτησης βρόχινου νερού για κτήρια και διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων διανομής ιατρικών αερίων (δικτυα διανομής οξυγόνου, αζώτου, πρωτοξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα κ.λ.π.,για ιατρικές χρήσεις σε νοσοκομεία, ιατρεία και εργαστήρια)

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) με την οποία τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) η εκπόνηση μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι υποχρεωτική στα πλαίσια της έκδοσης της οικοδομικής αδείας για όλα τα νέα αλλά και ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια πάνω από 50 τ.μ.

 

Υποχρεωτική επίσης είναι η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης για την κατασκευή οιασδήποτε εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού είτε αυτή αφορά κτήρια (κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία κ.λ.π) είτε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

 

Επίσης είναι αναγκαία η εκπόνηση υδραυλικής μελέτης σε περιπτώσεις ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού ή ανακαίνισης μεγάλων υδραυλικών εγκαταστάσεων υπο πίεση σε βιομηχανίες καθώς και αγροτικές δραστηριότητες (γεωτρήσεις, εγκαταστάσεις πιεστικών συστημάτων για άρδευση κ.λ.π) αφού μόνο μέσω αυτής είναι δυνατόν να κατασκευασθούν βιομηχανικά και εγγειοβελτιωτικά υδραυλικά έργα :

 • Που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις.
 • Που θα είναι ενεργειακά αποδοτικά και θα διακρίνονται για το χαμηλό λειτουργικό της κόστος.
 • Που Θα τηρούν συγκριμένες και απόλυτα προσδιορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.
 • Που θα διαθέτουν εξοπλισμό και υλικά υψηλής ποιότητας τα οποία δεν θα παρουσιάζουν τεχνικά προβλήματα και βλάβες.
 • Που θα είναι αξιόπιστες και ασφαλείς.
 • Που θα έχουν χαμηλό κόστος κατασκευής, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια, λόγω την δυνατότητας που παρέχεται στο ιδιοκτήτη να πάρει προσφορές για την κατασκευή τους, που θα είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους, αφού το αντικείμενο των εργασιών θα είναι απόλυτα προσδιορισμένο και δεν θα μπορεί ο εκάστοτε εγκαταστάτης να προτείνει διαφορετικά πράγματα, κατά το δοκούν, δημιουργώντας σύγχυση, ανασφάλεια και κρυφά κόστη.

H εμπειρία της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα του σχεδιασμού υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων καθώς και βιομηχανικών και εγγειοβελτιωτικών υδραυλικών εγκαταστάσεων υπο πίεση είναι πολυετής και πολύπλευρη. Σε όλες τις υδραυλικές μελέτες που εκπονούμε δίνουμε πάντα ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αξιοπιστίας, επιλογής υλικών υψηλής ποιότητας, ευκολίας στην συντήρηση, εξοικονόμησης ενέργειας, αυτοματισμού λειτουργίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

 

Η εκπόνηση των υδραυλικών μελετών απο την ΑΝΑΔΡΑΣΗ γίνεται αποκλειστικά με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την υποστήριξη σύγχρονου και συνεχώς ενημερωνόμενου σχεδιαστικού και υπολογιστικού λογισμικού (INTELICAD,4M ADAPT, 4M AUTOFINE) καθώς και άλλων ειδικών προγραμμάτων. Τα σχέδια των μελετών παράγονται ηλεκτρονικά μέσω του 4M AUTOFINE και εκτυπώνονται στα ψηφιακά plotter μας.

 

Σε κάθε υδραυλική μελέτη που εκπονούμε περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών των υδραυλικών εγκαταστάσεων όπου γίνεται η επιλογή διατομών των σωληνώσων, ο υπολογισμός της πτώσης πίεσης των διερχόμενων εντός αυτών ρευστών και η επιλογή του απαιτούμενου εξοπλισμού (αντλίες, πιεστικά, ασφαλιστικές διατάξεις κ.λ.π) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Αναλυτικό τεύχος τεχνικής περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών της κατασκευής.
 • Πλήρες τεύχος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υλικά.
 • Τεύχος προσφοράς συνεργείου.
 • Πλήρη και αναλυτικά σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις εγκαταστάσεων, κατακόρυφα διαγράμματα σωληνώσεων, κατασκευαστικά σχέδια αντλιοστασίων, μηχανοστασίων και λεβητοστασίων, σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών κ.λ.π.).

Στα πλαίσια της επίβλεψης της κατασκευής μιας υδραυλικής εγκατάστασης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προβαίνει:

 • Στην οργάνωση του εργοταξίου.
 • Στην εγκατάσταση των συνεργείων στο έργο, διευκρινήσεις και επεξηγήσεις για την ορθή εφαρμογή των μελετών.
 • Στην παραλαβή και των ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των υλικών και του εξοπλισμού.
 • Στην καθοδήγηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης των εργασιών των συνεργείων.
 • Στην πιστοποίηση των εργασιών των συνεργείων.
 • Στον έλεγχο των δοκιμών λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
 • Στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.

Το πελατολόγιο της ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελείται απο ένα σημαντικότατο αριθμό ιδιωτών και επιχειρήσεων (βιομηχανικές, εμπορικές, καταστήματα, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, ξενοδοχεία, παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικά γραφεία αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών κ.λ.π.) που εμπιστεύτηκαν την εμπειρία, την γνώση και την εξειδίκευση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και μας ανέθεσαν την εκπόνηση της μελέτης των υδραυλικών εγκαταστάσεων του έργου τους.

 

Σε όλους αυτούς που επέλεξαν να συνεργαστούν μαζί μας τους έχουμε ανταποδώσει την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας τους μελέτες υδραυλικών που διακρίνονται για την τεχνική και επιστημονική τους αρτιότητα καθώς και για την πλήρη κατασκευαστική τους υφή, με αποτέλεσμα την κατασκευή σύγχρονων υδραυλικών εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας, τεχνολογικής υπεροχής, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και χαμηλού κατασκευαστικού κόστους.

 

Ο βασικότερος λόγος διαφοροποίησης και υπεροχής της ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα των υδραυλικών μελετών είναι ότι οι μελέτες που εκπονούμε δεν στηρίζονται μόνο σε θεωρητικές και επιστημονικές γνώσεις αλλά και σε πρακτικές γνώσεις που αφορούν τις ιδαιτερότητες της κάθε κατασκευής. Η δυνατότητα αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στο τομέα της κατασκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και υδραυλικών έργων στον οποίο δραστηριοποιείται από το 1985 έχοντας να επιδείξει ένα σημαντικό αριθμό έργων. Αυτό ωφελεί πολλαπλά τους πελάτες μας αφού οι υδραυλικές μελέτες που εκπονούμε είναι πλήρεις, απόλυτα εφαρμόσιμες κατασκευαστικά καθώς και κατανοητές από τα εκάστοτε συνεργεία. Έτσι μπορεί να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι που είναι αφενός η πληρότητα και η ποιότητα της κατασκευής, η ασφάλεια, η χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και η οικονομία στην κατασκευή χωρίς όμως εκπτώσεις στην ποιότητα, παραλήψεις, λάθη, αστοχίες και απρόβλεπτες εργασίες.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (Πατήστε στις εικόνες για μεγένθυση)

 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
μελετες υδρευσης
μελετες υδραυλικων
βιομηχανικες υδραυλικες εγκαταστασεις

 

Επιστροφή