Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

1 Οκτωβρίου 2020: Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δυναμικά μπροστά, ατενίζοντας με αισιοδοξία τις προκλήσεις του μέλλοντος, με επενδύσεις στην σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία και με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της και την παροχή ακόμα καλύτερων και αξιόπιστων υπηρεσιών και προϊόντων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ εντάχθηκε τον Μάιο του 2020 στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στην Δράση ''Ψηφιακό Βήμα'' και προχωρά στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος που περιλαμβάνει :

 • Προμήθεια νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop)
 • Προμήθεια άλλου εξοπλισμού γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ).
 • Προμήθεια άλλου τεχνολογικού εξοπλισμού σχετικού με τις δραστηριότητες της επιχείρησης ( Πολυόργανο-Έλεγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με λογισμικό υπολογιστή/καλώδιο USB & RS 232 Οθόνη dot matrix lcd 128*64 pixel το οποίο ελέγχει την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε οικιακές,εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
 • Ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας συμβατής με Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ και θα δουλεύει σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version).
 • Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ).
 • Προμήθεια του πλήρους Λογισμικού Εφαρμογών Γραφείου Microsoft Office 2020.
 • Πλήρες λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης παροχής υπηρεσιών και εμπορικό.
 • Προμήθεια νέας ταμειακής μηχανής με δυνατότητα ψηφιακής σύνδεσης με ΑΔΑΕ.
 • Προμήθεια του εξειδικευμένου λογισμικού EPLAN ELECTRIC Τ το οποίο προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στο σχεδιασμό, στην τεκμηρίωση και στη διαχείριση των Ηλεκτρολογικών έργων αυτοματισμού, κίνησης, plc, smart home κ.λ π και αναλυτική σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων ηλεκτρικών πινάκων πάσης φύσεως (μονογραμμικό, λειτουργικό αυτοματισμών κ.λ.π).
 • Προμήθεια πλήρους αναβάθμισης λογισμικού εκπόνησης και σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικών μελετών 4M FINE, ADDAPT, FLOW, ΚΕΝΑΚ.
 • Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού μελέτης και σχεδίασης φωτοβολταϊκών συστημάτων PVSOL,
 • Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού μελέτης και σχεδίασης ηλιακών και ηλιοθερμικών συστημάτων TSOL.
 • Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού μελέτης και σχεδίασης συστημάτων Γεωθερμίας GEOSOL.
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

Με την υλοποίηση του παραπάνω επενδυτικού σχεδίου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ κατά 50 % και ιδία χρηματοδότηση κατά 50% . η ΑΝΑΔΡΑΣΗ φιλοδοξεί αφενός να διευρύνει τον κύκλο εργασιών της και αφετέρου να προσφέρει στους πελάτες της ακόμα καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες και προϊόντα .