Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εγκατασταση υγραεριου κατοικιες

Χειμώνας 2020:
Οικονομική Λύση Θέρμανσης με Υγραέριο


Χειμώνας 2020: Οικονομική Λύση Θέρμανσης με Υγραέριο

Το υγραέριο αποτελεί μια ιδανική λύση για οικονομική θέρμανσηw σε περιοχές που δεν υφίσταται δίκτυο φυσικού αερίου. Στο άρθρο μας αυτό θα αναφερθούμε σε εγκαταστάσεις υγραερίου με δεξαμενή υγραερίου που αποτελεί και την μοναδική λύση για οικονομική θέρμανση με υγραέριο και όχι στην λύση με συστοιχία φιαλών υγραερίου που είναι μία λύση που αφενός δεν παρέχει κάποια σημαντική οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο, μια και το υγραέριο σε φιάλες είναι πολύ ακριβότερο από το χύμα υγραέριο και αφετέρου αφορά μόνο μικρές κατοικίες και επιπλέον έχει το ντεζαβαντάζ τής ταλαιπωρίας τής συχνής αντικατάστασης των φιαλών υγραερίου.

Το χύμα υγραέριο είναι ένα αρκετά πιο φθηνό καύσιμο σε σχέση με το πετρέλαιο . Η τιμή του στην ελεύθερη αγορά με σημερινές τιμές κυμαίνεται περίπου στα 0,55 ευρώ/lit όταν διαθέτουμε δική μας και όχι μισθωμένη δεξαμενή υγραερίου ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται γύρω στα 1,10 ευρώ/lit.

Η δεξαμενή υγραερίου δύναται να εγκατασταθεί είτε σε κτήρια μονοκατοικίας είτε σε κτήρια πολυκατοικίας με τα ίδια σημαντικά αποτελέσματα εξοικονόμησης και πολύ πιο οικονομικής θέρμανσης σε σχέση με το πετρέλαιο.

Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου είναι απόλυτα ασφαλής καθώς γίνεται πάντα στον περιβάλλοντα χώρο του εκάστοτε κτηρίου και ποτέ σε εσωτερικό χώρο. Πέραν τούτου η κάθε δεξαμενή είναι πιστοποιημένη και ελεγμένη από τον αρμόδιο φορέα και διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας με αποτέλεσμα να είναι απολύτως κατάλληλη για οικιακή χρήση.

Η δεξαμενή υγραερίου όπως είπαμε και παραπάνω εγκαθίσταται πάντα στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου είτε υπέργεια πάνω στο έδαφος επί βάσης από μπετόν είτε επιχωματωμένη μέσα στο έδαφος.

Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου καθώς και τα δίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας του λέβητα με υγραέριο διέπονται από τον Τεχνικό Κανονισμό Υγραερίου Υ.Α 31856/ ΦΕΚ 1257 Β'/3-9-2003 και η εγκατάσταση και κατασκευή τους απαιτεί την εκπόνηση ειδικής Μηχανολογικής Μελέτης Υγραερίου η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή προκειμένου να εκδοθεί άδεια για την εγκατάσταση της καθώς και μελέτη πυρασφάλειας η οποία υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου χωρίς μελέτη και άδεια απαγορεύεται, αποτελεί πολεοδομική παράβαση και παράλληλα διώκεται ποινικά .

Υπέργεια Δεξαμενή Υγραερίου

υπεργεια δεξαμενη υγραεριου

Υπέργεια Δεξαμενή Υγραερίου

Η υπέργεια δεξαμενή υγραερίου τοποθετείται στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου και σε απόσταση ασφαλείας όπως ορίζει ο Τεχνικός Κανονισμός Υγραερίου 1,5 m από κτήρια, γκαράζ και τα όρια τής ιδιοκτησίας αν πρόκειται για δεξαμενή μέχρι 500 lit, 3m αν πρόκειται για δεξαμενή υγραερίου μεγαλύτερη από 500 lit και μικρότερη από 2500 lit και 7,5 m αν πρόκειται για δεξαμενή μεγαλύτερη από 2500 lit και μικρότερη από 9000 lit (περίπτωση εξαιρετικά σπάνια για οικιακές εγκαταστάσεις).

Υπόγεια Δεξαμενή Υγραερίου

υπογεια δεξαεμενη υγραεριου
Υπόγεια Δεξαμενή Υγραερίου

Η υπόγεια επιχωματωμένη δεξαμενή υγραερίου τοποθετείται μέσα στο έδαφος σε λάκκο με πλευρικά τοιχία και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου και σε απόσταση ασφαλείας όπως ορίζει ο Τεχνικός Κανονισμός Υγραερίου 1,5 m από κτήρια, γκαράζ και τα όρια τής ιδιοκτησίας αν πρόκειται για δεξαμενή μέχρι 500 lit, 3m να πρόκειται για δεξαμενή υγραερίου μεγαλύτερη από 500 lit και μικρότερη από 2500 lit και 3 m αν πρόκειται για δεξαμενή μεγαλύτερη από 2500 lit και μικρότερη από 9000 lit (περίπτωση εξαιρετικά σπάνια για οικιακές εγκαταστάσεις).

Όλες ανεξαιρέτως οι δεξαμενές υγραερίου που προορίζονται για υπόγεια επιχωματωμένη εγκατάσταση διαθέτουν κατάλληλη ανοδική προστασία από διαβρώσεις και σκουριά. Επιχωματώνονται πλήρως εντός του εδάφους με σκύρα και προϊόντα εκσκαφής και εκτός εδάφους μένει μόνο το καπάκι τους όπου περιλαμβάνει τα όργανα προστασίας και ρύθμισης καθώς και την βαλβίδα για την πλήρωση τής δεξαμενής.

Η εγκατάσταση υπέργειας δεξαμενής υγραερίου μετράει κανονικά στο συντελεστή κάλυψης και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου και για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνεται πάντα έλεγχος αν το οικόπεδο διαθέτει υπόλοιπο δόμησης . Σε περίπτωση που τα κτίσματα που βρίσκονται εντός του οικοπέδου καλύπτουν πλήρως τα επιτρεπόμενα εμβαδά κάλυψης και δόμησης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή συντελεστών δόμησης και κάλυψης η δεξαμενή υγραερίου μπορεί να εγκατασταθεί μόνο υπόγεια καθώς στην περίπτωση αυτή δε προσμετράται στην δόμηση η την κάλυψη .

Όπως προαναφέραμε μια δεξαμενή υγραερίου δύναται να εξυπηρετήσει είτε μια μονοκατοικία είτε και πολυκατοικία τόσο στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης με κοινό λέβητα για όλα τα διαμερίσματα , είτε με ξεχωριστούς ατομικούς λέβητες αερίου για το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά (πλήρης αυτονομία).

Αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα υγραερίου

Υφιστάμενα κτήρια (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες) που διαθέτουν σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο

καυστηρες υγραεριου

Αυτόνομη θέρμανση υγραερίου σε μονοκατοικία ή διαμέρισμα πολυκατοικίας με επίτοιχο ατομικό λέβητα υγραερίου

Υφιστάμενα κτήρια (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες) που διαθέτουν σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο η νέα κτήρια.

λεβητες - υγραεριου

Κεντρική θέρμανση υγραερίου

Υφιστάμενα κτήρια (πολυκατοικίες) που διαθέτουν σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο η νέα κτήρια.

επιτοιχιος κεντρικος λεβητας αεριου

Σε μονοκατοικίες καθώς και σε πολυκατοικίες με υπάρχουσα κεντρική θέρμανση που διαθέτουν υφιστάμενο λέβητα πετρελαίου για να δουλέψει η εγκατάσταση με υγραέριο θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει αντικατάσταση μόνο του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα υγραερίου. Θα πρέπει να αποξηλωθεί πλήρης η παλαιά εγκατάσταση πετρελαίου και η υπάρχουσα δεξαμενή πετρελαίου και να γίνει έλεγχος αν ο χώρος του υπάρχοντος λεβητοστασίου έχει τα κατάλληλα ανοίγματα εξαερισμού - αερισμού που προβλέπει ο Τεχνικός Κανονισμός Υγραερίου. Αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα ανοίγματα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχον χώρος λεβητοστασίου . Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως ο παλαιός λέβητας και να εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο μια επιτοίχια μονάδα λέβητα αερίου η οποία αποτελεί και την καλύτερη δυνατή επιλογή καθώς οι μονάδες αυτές είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά για το σκοπό αυτό , είναι μονάδες συμπύκνωσης που εκμεταλλεύονται την θερμότητα των παραγόμενων καυσαερίων και κατά συνέπεια έχουν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και πολύ οικονομικότερη λειτουργία από ένα κοινό λέβητα του οποίου αλλάζουμε απλά το καυστήρα πετρελαίου που διαθέτει με ένα καυστήρα υγραερίου.

Σε πολυκατοικίες που επιλεγεί πλήρης αυτονομία ανά διαμέρισμα θα πρέπει να καταργηθεί πλήρως ο παλαιός λέβητας και να εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο του κάθε διαμερίσματος μια μικρή επιτοίχια μονάδα λέβητα αερίου που και αυτή είναι συμπύκνωσης και με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης και πολύ οικονομική λειτουργία.

Σε αυτή την περίπτωση τής πολυκατοικίας που θα επιλεγεί η εγκατάσταση πλήρους αυτόνομης θέρμανσης με ατομικούς λέβητες στο μπαλκόνι του κάθε διαμερίσματος θα πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο κάθε διαμέρισμα κατάλληλος μετρητής υγραερίου ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση της κατανάλωσης υγραερίου του κάθε διαμερίσματος .

μετρητης υγραεριου

Προκειμένου να δούμε το πόσο οικονομικότερη είναι η λειτουργία τής εγκατάστασης θέρμανσης με την χρήση υγραερίου παρακάτω θα εξετάσουμε ενδεικτικά περίπτωση μονοκατοικίας 150 τ.μ χωρίς ιδιαίτερη μόνωση.

Για την κάλυψη των θερμικών απαιτήσεων της εν λόγω μονοκατοικίας υποθέτουμε ότι αυτή λειτουργούσε με ένα λέβητα πετρελαίου 30.000 Kcal/h = 34,88 Kw o οποίος θα αντικατασταθεί με ένα επιτοίχιο λέβητα αερίου ονομαστικής ισχύος 29 Kw .

Η ωριαία κατανάλωση υγραερίου σε Kg/h δίνεται από τον μαθηματικό τύπο :

V=Qn/Hi = 29/12 = 2,41 Kg/h
Qn = 29 Kw (ονομαστική ισχύς του λέβητα)
Ηι = 12 Kwh/Kg (κατώτερη θερμογόνος δύναμη υγραερίου)

Tο ειδικό βάρος του υγραερίου (LPG) μείγμα προπανίου 20% και προπανίου 80% σε υγρή μορφή και σε θερμοκρασία +20 C είναι 0,56 Kg/lit.

Η ωριαία κατανάλωση υγρού υγραερίου για την λειτουργία του λέβητα σύμφωνα με τα παραπάνω είναι 2,41 Kg/h / 0,56 Kg/lit = 4,30 lit/h

Aν υποθέσουμε ότι ο λέβητας θα δουλεύει για 8 ώρες μια ψυχρή μέρα του χειμώνα η συνολική κατανάλωση σε υγραέριο θα είναι 8 h X 4,30 lit/h = 34,4 lit υγραερίου.

Με την τιμή του υγραερίου κυμαίνεται σήμερα στα 0,55 ευρώ/lit περίπου το κόστος λειτουργίας του λέβητα αερίου είναι 34,4 lit X 0,55 ευρώ/lit = 18,92 ευρώ.

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση λειτουργούσε με το λέβητα πετρελαίου η ωριαία κατανάλωση πετρελαίου για τον λέβητα 30.000 Kcal/h προκύπτει από τον τύπο

G = Pn/10000X0,8 = 30.000/10000X0,8 = 3,75 Kg/h

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πυκνότητα του πετρελαίου είναι 0,86 Kg/lit η ωριαία κατανάλωση σε λίτρα είναι 3,75 Kg/h / 0,86 Kg/lit = 4,36 lit/h .

Για τις ίδιες ώρες λειτουργίας ( 8 ώρες) η συνολική κατανάλωση σε πετρέλαιο θα είναι 8 h X 4,36 lit/h = 34,88 lit πετρελαίου .

Με την τιμή του πετρελαίου να κυμαίνεται σήμερα στα 1,10 ευρώ/lit περίπου το κόστος λειτουργίας του λέβητα πετρελαίου είναι 34,88 lit X 1,10 ευρώ/lit = 38,36 ευρώ.

Δηλαδή έχουμε μια εξοικονόμηση 19, 44 ευρώ ήτοι πάνω από 50% στην χειρότερη των περιπτώσεων .

Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να φτάσει και στο 70% αν λάβουμε υπόψη ότι ο επιτοίχιος λέβητας αερίου είναι αυτορυθμιζόμενος από 6 Kw έως τα 29 Kw και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει σε φουλ ισχύ εν αντιθέσει με τον λέβητα πετρελαίου που δεν διαθέτει αυτή την δυνατότητα.

Όπως φαίνεται από το παραπάνω απλό παράδειγμα οι διαφορά είναι τεράστια.

Με την χρήση του υγραερίου μπορούμε να έχουμε πολύ φθηνή και αξιόπιστη θέρμανση .

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει 35 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης και υγραερίου και έχει την δυνατότητα να προτείνει να σχεδιάσει, να προμηθεύσει τον κατάλληλο εξοπλισμό (δεξαμενές υγραερίου, επιτοίχιους λέβητες αερίου, καυστήρες αερίου κ.λ.π) και να εγκαταστήσει το καταλληλότερο για το κάθε κτήριο σύστημα θέρμανσης με υγραέριο.