Πολιτική Απορρήτου

Περισσότερα ΔΕΧΟΜΑΙ
Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας:
Εγγραφείτε εδώ

εξοικονομω αυτονομω 2020

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Εξοικονομώ 2021

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτήθηκε ο οδηγός του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» για την ενεργειακή ανάβαθμιση μονοκατοικιών και διαμερισμάτων πολυκατοικίων το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2021, για την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών, συμβάλλοντας στον στόχο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εγκαταστάσεων κτηρίων...

θα βρίσκεται ακόμη μία φορά δίπλα στους πελάτες προκειμένου να προσφέρει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών του προγράμματος (υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, υπηρεσίες συμβούλου έργου για την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα, την διαμόρφωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος .

προγραμμα εξοικονομω 2021
Νέο πρόγραμμα εξοικονομώ 2021 : Click this image to zoom

Εκτός των υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή και Μηχανικού Συμβούλου Έργου η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει την υλοποίηση της κατασκευής, της εγκατάστασης και της προμήθειας του εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης σε κατοικίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ 2020 (φυσικό αέριο, υγραέριο, αντλίες θερμότητας), συστημάτων κλιματισμού, συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ( ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού), φωτοβολταϊκών συστημάτων, συστημάτων θερμομόνωσης (θερμομόνωση δώματος, στέγης και τοιχοποιίας - θερμοπροσόψεις).

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα.

Επιλέξιμες Κατοικίες – Ωφελούμενοι – Εισοδηματικές Κατηγορίες - Επιχορήγηση - Έναρξη Επιλεξιμότητας

Επιλέξιμες για ένταξη στο πρόγραμμα είναι μονοκατοικίες, αυτόνομα διαμερίσματα πολυκατοικιών και πολυκατοικίες στο σύνολο τους Οι κατοικίες πρέπει να είναι νόμιμα υφιστάμενες, να διαθέτουν οικοδομική άδεια ή να είναι νομιμοποιημένες και όσες έχουν αυθαίρετες κατασκευές αυτές να έχουν νομιμοποιηθεί. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και να έχουν καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος κατατάσσονται βάσει του εισοδήματος τους κατά το έτος αναφοράς (οικονομικό έτος 2020) σε 5 εισοδηματικές κατηγορίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

εξοικονομω 2021 εισοδηματα
Εισοδιματικά Κριτήρια Εξοικονομώ 2021: Click this image to zoom

Η επιχορήγηση που δικαιούνται να λάβουν οι ωφελούμενοι που οι μονοκατοικίες τους ή τα τα διαμερίσματα τους θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που υπάγονται φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

εξοικονομω - επιχορηγηση - μονοκατοικιες - διαμερισματα
Επιχορήγηση - Μεμονωμένα Διαμερίσματα & Μονοκατοικίες: Click this image to zoom

Ενεργειακός Στόχος - Απαιτήσεις

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
 • Για αιτήσεις πολυκατοικιών αναβάθμιση κατά τρεις (3)ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

Ο ελάχιστος στόχος αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :

εξοικονομω ενεργειακος στοχος
Εξοικονομώ 2021 - Ενεργειακός Στόχος: Click this image to zoom

Επιλέξιμες παρεμβάσεις ανά τύπο κατοικίας

Οι παρεμβάσεις που δύναται να είναι επιλέξιμες ανά τύπο κατοικίας-αίτησης αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Περιλαμβάνουν παρεμβάσεις σε κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμού, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης/ψύξης, συστήματα ζεστού νερού χρήσης, συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smart home) και αναβάθμιση φωτισμού.

εξοικονομω εργασιες
Πίνακας 1 - Επιλέξιμων Παρεμβάσεων Άνα Τύπο Κατοικίας: Click this image to zoom
εργασιες αναβαθμισης εξοικονομω
Πίνακας 2 - Επιλέξιμων Παρεμβάσεων Άνα Τύπο Κατοικίας: Click this image to zoom
εξοικονομω παρεμβασεις εξοικονομησης
Πίνακας 3 - Επιλέξιμων Παρεμβάσεων Άνα Τύπο Κατοικίας: Click this image to zoom

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Παρεμβάσεων

Τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών για τις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων και τις υποκατηγορίες τους, αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες και παρουσιάζονται, ανά κατηγορία δαπάνης, βάσει των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών.

εξοικονομω δαπανες επιλεξιμων παρεμβασεων
Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων- Πίνακας -1:Click this image to zoom
δαπανες επιλεξιμων παρεμβασεων εξοικονομω
Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων- Πίνακας -2: Click this image to zoom
εξοικονομω επελεξιμες παρεμβασεις δαπανες
Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων- Πίνακας -3: Click this image to zoom
επιλεξιμες παρεμβασεις δαπανες εξοικονομω
Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων- Πίνακας -4: Click this image to zoom
εξοικονομω - επιλεξιμες δαπανες
Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων- Πίνακας -5:Click this image to zoom

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση Ωφελούμενου (για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία), δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • Tο γινόμενο του 0,9€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ο εν λόγω περιορισμός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού
 • Το γινόμενο του 180€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).
 • 28.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 80% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και της εξοικονομούμενης ενέργειας, οι ακόλουθες λοιπές δαπάνες:

 • Η αμοιβή του Μηχανικού για την έκδοση του πρώτου (Α) Ενεργειακού Πιστοποιητικού.
 • Η αμοιβή του Μηχανικού για την έκδοση του δεύτερου (Β) Ενεργειακού Πιστοποιητικού.
 • Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.
 • Η αμοιβή του Μηχανικού Άδεια / Μελέτη/ΗλεκτρονικήΤαυτότητα Κτιρίου-διηρημένης ιδιοκτησίας.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός λοιπών δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • Για αίτηση Μονοκατοικίας/Μεμονωμένου διαμερίσματος/διαμερίσματος ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας, τα 2.000€
 • Για αίτηση Πολυκατοικίας, τα 5.000€

Συνολικός Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Γενικά, ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός προκύπτει ως άθροισμα του κόστους των επιμέρους επιλέξιμων παρεμβάσεων, για τις οποίες ισχύουν τα ανώτατα όρια ανά επιλέξιμη δαπάνη των ανωτέρω πινάκων και των λοιπών δαπανών.

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το άθροισμα του ανώτατου προϋπολογισμού επιλέξιμων παρεμβάσεων και του ανώτατου προϋπολογισμού λοιπών δαπανών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

 • Tο γινόμενο του 0,9€ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ο εν λόγω περιορισμός θα ελεγχθεί εκ νέου κατά την υποβολή του Β΄ Πιστοποιητικού.
 • Το γινόμενο του 180€ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων (όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9).
 • Tα 28.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία

Κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής

Οι Ωφελούμενοι των κατηγοριών 1 έως 5, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, δικαιούνται την αντίστοιχη επιχορήγηση, σύμφωνα με τον πίνακα 2 όπως αυτό φαίνεται παραπάνω , και αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπολοίπου ποσού με ίδια κεφάλαια ή συνάπτουν δανειακή σύμβαση, εφόσον το επιθυμούν, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ή με συνδυασμό των παραπάνω.

Ειδικά για την εισοδηματική κατηγορία 1 και μόνο, σε περίπτωση σύναψης από τον Ωφελούμενο δανειακής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά - Προετοιμασία - Αιτήσεις - Διαδικασία

Κάθε φυσικό πρόσωπο καθώς και το σώμα των ιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρέπει αρχικά να ελέγξουν εάν πληρούν τις προϋποθέσεις και εάν η ιδιοκτησία τους μπορεί να θεωρηθεί «επιλέξιμη κατοικία», βάσει του κεφαλαίου 2 καθώς και να μεριμνήσει, έτσι ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, για τα ακόλουθα:

 • Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.
 • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η υποβολή δήλωσης για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα.
 • Υποβολή και εκκαθάριση δήλωσης για το φορολογικό έτος 2020.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2020 και μόνον για την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και συμπλήρωση του σχετικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης-Αυτονόμηση

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα και είναι σκόπιμο η εργασία αυτή να ανατεθεί σε Μηχανικό Σύμβουλο Έργου, κατά προτίμηση ειδικότητας Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εμπειρία στον τομέα των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών εφαρμογών ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια στις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος και την παρακολούθηση του έργου.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος.

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί στην επίσημη έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.

Η παραπάνω ημερομηνία δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας θα γίνει με σχετικές ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες του Προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε οτι υπάρχουν δύο επιπλέον σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα τα παλαιότερα προγράμματα ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ''

Η αξιόλογιση των υποβαλλόμενων αιτημάτων δεν θα γίνεται πλέον με σειρά προτεραιότητας αλλά με κριτήρια ενεργειακά, εισοδηματικά και κοινωνικά. Τα κριτήρια αυτά καθώς και ο αντίστοιχος συντελεστής που διαμορφώνει τη βαρύτητά τους αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι δαπάνες των παρεμβάσεων, θα εξοφλούνται από τον Ωφελούμενο και η επιχορήγηση θα αποδίδεται στον ίδιο. Το 50% της επιχορήγησης θα κατατίθεται μετά την απόφαση υπαγωγής και θα δεσμεύεται σε λογαριασμό του ωφελούμενου που θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος. Το υπολειπόμενο ποσό θα αποδίδεται στον ωφελούμενο, μετά τον ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών υλοποίησης του έργου και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας.

Για ακόμα καλύτερη πληροφόρηση μπορείτε εδώ να κατεβάσετε τον πλήρη Οδηγό του Προγράμματος.

Εξοικονομώ 2021 - Προδημοσίευση Προγράμματος

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες Τεχνικές Εταιρείες στο τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Εφαρμογών με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία. Διαθέτει οργανωμένο και άριστα καταρτισμένο Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Μελετών καθώς και Εμπορικό και Κατασκευαστικό Τμήμα και δύναται να προφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ως :

 • Ενεργειακός Επιθεωρητής για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2021.
 • Ως Μηχανικός Σύμβουλος Έργου.
 • Ως προμηθευτής εξοπλισμού καθώς και ως εγκαταστάτης - εργολάβος για την ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης σε κατοικίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - 2021 (φυσικό αέριο, υγραέριο, αντλίες θερμότητας), συστημάτων κλιματισμού, συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ( ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού), συστημάτων θερμομόνωσης (θερμομόνωση δώματος, στέγης και τοιχοποιίας - θερμοπροσόψεις ) κ.λ.π

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε ζήτηση για ένταξη κατοικίας (μονοκατοικίας, διαμερίσματος, πολυκατοικίας) στο πρόγραμμα '' ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021 ''

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών (Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Στα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Άνδρος,Πάρος, Τήνος, Μήλος, Τζιά, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος κ.λ.π.)
 • Σε περιοχές όμορες του νομού Αττικής (Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Σπάρτη Τρίπολη, Καλαμάτα, Πύργος, Ναύπλιο, Άργος, Θήβα, Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κάρυστος κ.λ.π).