Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Συντηρήσεις Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκατασταστάσεων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο τομέας Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης - SERVICE ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΑΝΑΔΡΑΣΗ αφορά κυρίως παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης - service για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτηρίων (κτήρια γραφείων, καταστήματα, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, αθλητικών εγκαταστάσεων, δημόσια κτήρια, εμπορικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, μεγάλες πολυκατοικίες κ.λ.π), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ αναλαμβάνει με ετήσια συμβόλαια την προληπτική συντήρηση :

 • Εγκαταστάσεων κλιματισμού (συντήρηση κεντρικών και ημικεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων).
 • Εγκαταστάσεων θέρμανσης (συντήρηση λεβήτων, καυστήρων πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, στερεών καυσίμων, pellet κ.λ.π).
 • Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ( συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού, κίνησης, αυτοματισμού, υποσταθμών μέσης τάσης).
 • Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, αντλιοστασίων, αντλίων, πιεστικών κ.λ.π)
 • Εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης και ψυκτικών θαλάμων.
 • Εγκαταστάσεων πυρόσβεσης , πυρανίχνευσης και συστημάτων ασφαλείας.
 • Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
 • Εγκαταστάσεων υγραερίου.
 • Εγκαταστάσεων ατμού και ατμολεβήτων.

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει μια πλήρως οργανωμένη ομάδα συνεργείων (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, καναλάδες, ηλεκτρονικοί, τεχνικοί καυσίμων αερίων, καυστηρατζήδες κ.λ.π) καθώς και πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σέ όλους τους τομείς των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων απο το 1985, που την καθιστούν ικανή να ανταποκριθεί σε οιανδήποτε απαίτηση συντήρησης Η/Μ εγκατάστασης κτηρίου, βιομηχανίας ή βιοτεχνίας.

 

Στους πελάτες που έχουν αναθέσει την προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων τους στην ΑΝΑΔΡΑΣΗ. διαθέτουμε όλα τα προϊόντα μας καθώς και ότι ανταλακτικό απαιτηθεί για την συντήρηση ή την επισκευή οιανδήποτε εγκατάστασης με μεγάλη έκπτωση και σε προνομιακές τιμές.

Καλέστε τώρα στα τηλέφωνα 2106020152 - 6936020152 ή συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος για την συντήρηση και των δικών σας εγκαταστάσεων απο την ΑΝΑΔΡΑΣΗ:

Επίσης η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να αναλάβει την σύνταξη πλήρους προγράμματος συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μεγάλων κτηρίων και βιομηχανιών, όπου θα καθορίζονται με απόλυτη ακρίβεια οι απαιτούμενες εργασίες που οφείλεται να γίνονται ετησίως προκειμένου οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς βλάβες και λειτουργικά προβλήματα και χωρίς την απαίτηση συχνών επισκευών και ανταλακτικών.

 

Το πρόγραμμα συντήρησης που συντάσουμε και παρέχουμε στους πελάτες μας αφορά μόνο τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους και όχι τα μηχανήματα παραγωγής ενός εργοστασίου η μιας βιομηχανίας:

 

Ένα πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει συνηθώς τα κάτωθι:

 • Πλήρη καταγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο συντήρησης όπου περιγράφονται με ακρίβεια οι απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και το οποίο ενημερώνεται , συμπληρώνεται και σφραγίζεται από το εκάστοτε συνεργείο που διενεργεί την συντήρηση. Έτσι ο κάθε διαχειριστής κτιρίου η ιδιοκτήτης βιομηχανίας μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει και τα ανταλλακτικά και υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.
 • Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο υλικών και ανταλλακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις προληπτικές συντηρήσεις όπου αναγράφεται κάθε φορά το είδος και το κόστος του κάθε υλικού και ανταλλακτικού καθώς και το είδος της εγκατάστασης που αφορά.
 • Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο βλαβών και έκτακτων συντηρήσεων ανά είδος εγκατάστασης, όπου αναγράφεται με ακρίβεια η ακριβής βλάβη ή η έκτακτη συντήρηση, το κόστος της εργασίας και το κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
 • Αναλυτικός πίνακας πιθανών υλικών και ανταλλακτικών, ανά κατηγορία εγκατάστασης.

Η τήρηση του προγράμματος συντήρησης είναι πολύ απλή και μπορεί να γίνει από ένα υπάλληλο με γνώσεις υπολογιστή και την αρωγή της ΑΝΑΔΡΑΣΗ και των συνεργείων συντήρησης. Κάθε μεγάλο κτήριο η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει ένα σοβαρά επεξεργασμένο και επακριβές πρόγραμμα συντήρησης. Τα οφέλη από την σύνταξη και την τήρηση ενός προγράμματος συντήρησης είναι πολλαπλά και εξαιρετικά σημαντικά τόσο για τεχνικούς και λειτουργικούς όσο και για οικονομικούς λόγους και συγκεκριμένα:

 • Με την τήρηση του προγράμματος διασφαλίζεται πλήρως η εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και η πρόληψη σοβαρών βλαβών και ζημιών που εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης προξενούν και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην λειτουργία του κτιρίου η της επιχείρησης.
 • Διασφαλίζεται και παρατείνεται η διάρκεια ζωής σημαντικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία και του κτηρίου ή της επιχείρησης.
 • Όλα τα συνεργεία έχουν ένα πλήρη ακριβή οδηγό (manual) για τις εργασίες που θα πρέπει να γίνονται σε κάθε εγκατάσταση κατά τις περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις, χωρίς κάθε φορά να αυτοσχεδιάζουν η να παραλείπουν σημαντικές εργασίες.
 • Υπάρχει δυνατότητα πλήρους ελέγχου του κάθε συνεργείου σε ότι αφορά τις εργασίες που έχει κάνει και τα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει είτε κατά τις περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις είτε σε περιπτώσεις βλαβών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου στις απαιτήσεις και τις προμήθειες υλικών και ανταλλακτικών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής πολύ χρήσιμων οικονομικών, τεχνικών και στατιστικών στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην οικονομοτεχνική αποτίμηση και στον προϋπολογισμό συντήρησης της εκάστοτε εγκατάστασης.

Με απλά λόγια με το πρόγραμμα συντήρησης που παρέχουμε μπαίνει ένα νοικοκυριό στις εγκαταστάσεις καθώς και στα έξοδα που αφορούν την συντήρησή τους.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ...

Περιοχές που δύναται η ΑΝΑΔΡΑΣΗ να αναλάβει την συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Επίσης αναλάβει την συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεωντην κτηρίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών και φωτοβολταικών εγκαταστάσεων:

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών( Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).