Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Θέρμανση με Βιομάζα, Λέβητες - Σόμπες Πέλλετ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ

Με το όρο βιομάζα γενικά ορίζουμε την ύλη που προέρχεται από την αξιοποίηση φυτικών, ζωικών και δασικών προϊόντων, υποπροϊόντων και καταλοίπων καθώς και υπολειμμάτων από αστικά λύματα και απορρίμματα.

Η γνωστότερη αλλά και παλαιότερη μορφή βιομάζας είναι τα καυσόξυλα που στο παρελθόν αποτελούσαν και την κύρια καύσιμη ύλη για την παραγωγή θέρμανσης.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε παγκοσμίως η τεχνολογία της παραγωγής και άλλων βιοκαυσίμων με χαμηλότερο κόστος, υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα ξύλα και λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ένα απο τα σημαντικότερα βιοκαύσιμα είναι το πέλλετ το οποίο είναι στερεό καύσιμο από συσσωματώματα ξύλου (συμπιεσμένο ξύλο) τα οποία παρασκευάζονται με την συμπίεση ξηρών υπολειμμάτων ξύλου προερχόμενων από την βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου (πριονόδι , σκόνη ξύλου) καθώς και από φυσικά υπολείμματα ξύλου (κλαδιά, κορμοί από αποψιλώσεις δασών κ.λ.π). Το πέλλετ το συναντάμε σαν μικρούς κυλίνδρους με μικρό μήκος και διάμετρο. Έχει αρκετά ικανοποιητική θερμογόνο δύναμη (5000 Kcal/Kg), χαμηλή τιμή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση κτηρίων από σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης συσκευές καύσης πέλλετ (λέβητες πέλλετ, σόμπες πέλλετ, σόμπες-λέβητες πέλλετ, ενεργειακά τζάκια πέλλετ).

 

Η θέρμανση μέσω συσκευών που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη το πέλλετ αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια μιά εναλλακτική λύση θέρμανσης που είχε ως κύριο στόχο την οικονομικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων θέρμανσης κυρίως σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούσαν ως καύσιμη ύλη το πετρέλαιο .

Τα αποτελέσματα από την λειτουργία των συσκευών καύσης με πέλλετ ήταν ικανοποιητικά από πλευράς οικονομίας αλλά σε κάποιες περιπτώσεις προέκυψαν προβλήματα με δυσλειτουργίες και εκπομπές υπέρμετρων ρύπων. Τα προβλήματα αυτά δεν οφείλονται στην ίδια την τεχνολογία της θέρμανσης με βιομάζα αλλά στην άγνοια των καταναλώτων πάνω στήν νέα αυτή τεχνολογία η οποία τους οδήγησε στην αγορά φτηνών συσκευών αλλά και φθηνού πέλλετ με προέλευση από χώρες που δεν υποχρεούνται να έχουν καμία πιστοποίηση όπως προβλέπει η νομοθεσία καθώς και στόν λάθος τρόπο εγκατάστασης από επιχείρησεις μη σχετικές με το αντικείμενο της θέρμανσης που ενεπάλάκησαν με την πώληση και εγκατάσταση συσκευών πέλλετ χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία .

 

Υπάρχουν βασικά τέσσερεις επιλογές λύσεων με την χρήση του πέλλετ οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν είτε σε νέα είτε σε υφιστάμενα κτήρια.

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ CLIMAVENETA

Λέβητες πέλλετ

Οι λέβητες πέλλετ είναι κατάλληλοι για μεσαία και μεγάλα κτήρια με θερμικές απαιτήσεις πάνω απο 30000 Kcal/h, μπορούν να τροφοδοτήσουν οιανδήποτε σύστημα θέρμανσης (θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση κ.λ.π) και που μπορούν οι περισσότεροι εκτός από πέλλετ να καίνε και άλλες μορφές βιομάζας όπως ξύλα, πυρηνόξυλο, τσόφλια κ.λ.π Η λύσης αυττή συνίσταται κυρίως για μονοκατοικίες ή ιδιόκτητες διπλοκατοικίες ή τριπλοκατοικίες το πολύ.

 

Απαραίτητες προϋπόθεσεις για την εγκατάσταση ενός λέβητα πέλλετ στην περίπτωση αυτή είναι:

 • Πρώτο και βασικότερο να ελεγχθεί η δυνατότητα μεταφόρας και τοποθέτησης του λέβητα στον χώρο που πρόκειται να εγκατασταθεί.
 • Να υπάρχει επαρκής χώρος λεβητοστασίου για την εγκατάσταση του λέβητα και του εξοπλισμού που τον συνοδεύει (δεξαμενή πέλλετ, κοχλιομεταφορέας κ.λ.π)
 • Να αποξηλωθεί, εφόσον υφίσταται, ο παλαιός λέβητας πετρελαίου καθώς και η δεξαμενή πετρελαίου αν πρόκειται για την εγκατάσταση του λέβητα πέλλετ καθώς και την αποθήκευση του πέλλετ να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι χώροι.
 • Αν πρόκειται υφιστάμενο κτήριο να προβλεφθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης (τοποθέτηση ανοξείδωτης και μονωμένης καπνοδόχου σωστών διαστάσεων, κατάλληλο δοχείο διαστολής κ.λ.π) .
 • Να μελετηθεί ο τρόπος μεταφοράς του πέλλετ στον χώρο απαοθήκευσης και να προσδιοριστεί ο τρόπος τροφοδοασίας τού λέβητα με πέλλετ (χειροκίνητη η αυτόματη τροφοδοασία)
 • Να προσδιοριστεί ο τρόπος έναυσης και λειτουργίας του λέβητα (χειροκίνηστος, αυτόματος, με αντιστάθμιση ή όχι κ.λ.π)
σομπες πελλετ νερου

Yδρόθερμες σόμπες - λέβητες πέλλετ νερού

Οι υδρόθερμες σόμπες-λέβητες πέλλετ είναι συσκευές που λειτουργούν μόνο με πέλλετ και μπορούν να συνδεθούν τόσο με υφιστάμενες όσο και νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμαντικά σώματα . Αποτελούν δηλαδή μιά πλήρη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κυρίως μικρών και μεσαίων εγκαταστάσεων (κάτω από 20000 Kcal/h). Διαθέτουν ειδικό θάλαμο καύσης ο οποίος καλύπτεται από ειδική πόρτα που φέρει πυρίμαχο τζάμι από το οποίο η φλόγα της καύσης είναι εμφανής. Στο πίσω μέρος τους φέρουν ενσωματωμένο ρεζερβουάρ για την τροφοδοσία της σόμπας με πέλλετ. Επίσης διαθέτουν ένα μικρό κοχλιωτό μεταφορέα στερεού καυσίμου μόνιμα μονταρισμένο στο εσωτερικό της σόμπας με σκοπό την μεταφορά του πέλλετ από την δεξαμενή στον θάλαμο καύσης, πλήρες υδραυλικό σύστημα θέρμανσης νερού (εναλλάκτη, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, ασφαλιστικό) καθώς και ένα ηλεκτρονικό σύστημα έλεγχου και λειτουργίας για το αυτόματο άναμμα, τον προγραμματισμό ανάματος και σβησίματος σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και τον έλεγχο των λειτουργικών παραμέτρων.

Oι υδρόθερμες σόμπες - λέβητες πέλλετ είναι κατάλληλες για μικρά αυτόνομα κτήρια (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, επαγγελματικούς χώρους) με θερμικές απαιτήσεις κάτω απο 20000 Kcal/h και συνήθως τοποθετούνται σε εσωτερικό χώρο καθώς εκτός από του να ζεσταίνουν το νερό που κυκλοφορεί στα θερμαντικά σώματα αποδίδουν παράλληλα και θερμότητα στο χώρο που εγκαθίστανται. Για την λειτουργία τους απαιτείται η σύνδεση τους με το δίκτυο ύδρευσης μέσω αυτομάτου πληρώσεως, η σύνδεση τους με την ηλεκτρική εγκατάταση μέσω ενός ρευματοδότη σούκο και ενός απομακρυσμένου θερμοστάτη χώρου καθώς και η σύνδεση τους με ανεξάρτητη ανοξείδωτη και μονωμένη καπνοδόχο που να καταλήγει 1,5 m τουλάχιστον πάνω από το υψηλότερο σημείο του κτηρίου.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για εγκατάσταση θέρμανσης με λέβητα pellet ή σόμπα - λέβητα πελλετ παρέχοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων που περιλαμβάνει την μελέτη, την επιλογή και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού κάθως την πλήρη κατασκευή των απαιτούμενων εγκατάστασεων.

Οι λύσεις θέρμανσης με βιομάζα απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία προκειμένου η επένδυση που θα γίνει σε μιά τέτοια εγκατάσταση να είναι λειτουργική, αξιόπιστη και φυσικά να επιτυγχάνει το κυριότερο ζητούμενο που είναι η μείωση του κόστους της λειτουργίας θέρμανσης. Η τεχνολογία των βιοκαυσίμων όσο και αν φαίνεται παλαιά και απλή στην πράξη είναι πολύ νέα και σύνθετη. Αποτελεί μια καλή λύση για οικονομική θέρμανση αρκεί αν εφαρμοσθεί σωστά από ανθρώπους που διαθέτουν την γνώση και κυρίως την εμπειρία στον τομέα της θέρμανσης και όχι απο ανθρώπους που περιστασιακά και λόγω συνθηκών έτυχε να ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο.

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ διαθέτει αποδεδειγμένα την γνώση καθώς και πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα της θέρμανσης και ειδικότερα σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με βιομάζα (πέλλετ) καθώς είμαστε από τους πρώτους που εφάρμόσαμε με απόλυτη επιτυχία τέτοιου είδους συστήματα.

 

Εκτός απο την εμπειρία και τη τεχνογνωσία που διαάθετει η ΑΝΑΔΡΑΣΗ στον τομέα της θέρμανσης με βιομάζα έχουμε επιλέξει και προσφέρουμε στους πελάτες μας συσκευές πέλλετ(λέβητες πέλλετ, σόμπες πέλλετ, σόμπες-λέβητες πέλλετ), γνωστών και εξειδικευμένων Ευρωπαϊκών εργοστασίων οι οποίες φέρουν πιστοποίηση κατά ΕΝ 303-5 όπως προβλέπεται απο τον νόμο (Κ.Υ.Α 189533/7-11-2011) και έχουν επιλεγεί με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που ζητούν όλοι ‘’ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ-AFTER SALES’’

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε πολύ περισσότερες χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες για την θέρμανση με βιομάζα καθώς και τις συσκευές που λειτουργούν με πέλλετ (λέβητες, σόμπες - λέβητες, απλές σόμπες, ενεργειακά τζάκια - λέβητες κ.λ.π)

 

Για οιανδήποτε ζήτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 καθώς και 6936020152 ή να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας

 

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΣΟΜΠΕΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΑΖΑ, ΤΟ ΠΕΛΛΕΤ, ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ...

Βιομάζα

Η βιομάζα αποτελεί μία από τις βασικότερες πηγές ενέργειας και προέρχεται από την αξιοποίηση φυτικών, ζωικών και δασικών προϊόντων, υποπροϊόντων και καταλοίπων καθώς και υπολειμμάτων από αστικά λύματα και απορρίμματα. Η βιομάζα είναι η παλαιότερη γνωστή πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο, αφού τα καυσόξυλα, που για αιώνες χρησιμοποίησε για την παραγωγή θερμικής ενέργειας και την διασφάλιση της θερμικής του άνεσης, αποτελούν και αυτά μία μορφή βιομάζας. Η βιομάζα ακόμα και σήμερα καλύπτει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των παγκόσμιων ενεργειακών απαιτήσεων που φτάνει το 14% παγκοσμίως και το 35% στις αναπτυσσόμενες χώρες με όλο και αυξανόμενο ρυθμό κάλυψης λόγω της χαμηλής τιμής, της συνεχούς μείωσης των αποθεμάτων σε ορυκτούς υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.λ.π) που τα καθιστούν πανάκριβα αλλά και λόγω του ότι αποτελεί μία αξιοποιήσιμη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

 

Με το όρο βιομάζα γενικά ορίζουμε την ύλη που έχει οργανική προέλευση είτε φυτική είτε ζωική και σε αυτήν περιλαμβάνονται:

 • Προϊόντα από διάφορα φυτά είτε της φύσης όπως π.χ. τα αυτοφυή φυτά και τα φυτά των δασών, τα φυτά από τις ενεργειακές καλλιέργειες (φυτά που καλλιεργούνται με σκοπό την παραγωγή βιομάζας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ενεργειακή ύλη).
 • Υποπροϊόντα και κατάλοιπα από την φυτική, ζωική, δασική και κτηνοτροφική παραγωγή όπως π.χ. κλαδιά από κλαδέματα, άχυρα, υπολείμματα καλαμποκιού και βαμβακιού, κορμοί από αποψιλώσεις δασών, κορμοί από καμένα δάση, κοπριές από κτηνοτροφικά απόβλητα κ.λ.π.
 • Υποπροϊόντα που προέρχονται από την μεταποίηση ή την επεξεργασία διαφόρων υλικών φυτικής προέλευσης όπως π.χ πριονίδι προερχόμενο από την κατεργασία ξύλου, ελαιοπυρήνας προερχόμενος από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου, υπολείμματα από τον εκκοκκισμό του βαμβακιού κ.λ.π.
 • Αστικά λύματα και σκουπίδια βιολογικής προέλευσης (φυτικά ή ζωικά).

Η εκμετάλλευση προϊόντων βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας γίνεται είτε με απευθείας χρήση τους (καύση), μετά από μικρή και απλή κατεργασία (ξύλα, κούτσουρα, διάφορα υπολείμματα καρπών, υπολείμματα από κλαδέματα κ.λ.π) είτε κατόπιν βιομηχανικής επεξεργασίας (πέλλετ, μπριγκέτες, κάρβουνο, βιοάνθρακας, βιοαέριο, βιοέλαιο, αιθανόλη κ.λ.π).

 

Η βιομάζα χρησιμοποιείται είτε στον οικιακό και αγροτικό τομέα για παραγωγή θερμικής ενέργειας, είτε στον βιομηχανικό τομέα για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και κεντρικής βιομηχανικής παραγωγής θερμικής ενέργειας, όπως είναι τα εργοστάσια τηλεθέρμανσης, τα οποία καίγοντας διάφορες μορφές βιομάζας, παράγουν θερμική ενέργεια που την διαθέτουν με κεντρικά δίκτυα διανομής για χρήση στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα. Η βιομάζα στην Ελλάδα χρησιμοποιείται κυρίως για τη παραγωγή θερμικής ενέργειας σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις (κατοικίες, βιομηχανία, θερμοκήπια). Ο πιο γνωστός και παραδοσιακός τρόπος παραγωγής θερμικής ενέργειας στα κτήρια από βιομάζα είναι οι εστίες ανοιχτής καύσης (τζάκια, ξυλόσομπες, ενεργειακά τζάκια). Τα συστήματα αυτά παρέχουν κυρίως βοηθητική θερμική ενέργεια στα κτίρια καθώς η πλήρης εκμετάλλευση τους είναι ασύμφορη, αφού έχουν πολύ χαμηλό βαθμό απόδοσης (~20-30%), με εξαίρεση τα ενεργειακά τζάκια που μπορούν να φτάσουν σε αποδόσεις της τάξεως του 50% και διάφορες πολύ καλής ποιότητας ξυλόσομπες που μπορούν να φτάσουν σε αποδόσεις της τάξεως του 65%. Πέραν τούτου τα συστήματα αυτά παράγουν σημαντικές ποσότητες αερίων ρύπων (αιθάλη) με αποτέλεσμα η εγκατάστασή τους εντός του αστικού ιστού να επιβαρύνει την ποιότητα του περιβάλλοντος. Συνίστανται κυρίως για περιοχές της υπαίθρου όπου υπάρχει αφενός η δυνατότητα δωρεάν πρώτης ύλης (ιδιόκτητη ξυλεία) και αφετέρου δεν δημιουργούνται σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πέλλετ (pellet)

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα η δυνατότητα παραγωγής θερμικής ενέργειας με μία νέα μορφή βιομηχανοποιημένης βιομάζας που έχει την ονομασία pellet.

 

Τα πέλλετ είναι στερεό καύσιμο από συσσωματώματα ξύλου (συμπιεσμένο ξύλο) τα οποία παρασκευάζονται με την συμπίεση ξηρών υπολειμμάτων ξύλου προερχόμενων από την βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου (πριονόδι , σκόνη ξύλου) καθώς και από φυσικά υπολείμματα ξύλου (κλαδιά, κορμοί από αποψιλώσεις δασών κ.λ.π). Τα πέλλετ τα συναντάμε σαν μικρούς κυλίνδρους με μικρό μήκος και διάμετρο. Τα πέλλετ έχουν αρκετά ικανοποιητική θερμογόνο δύναμη ( ποσότητα θερμότητας η οποία εκλύεται κατά την πλήρη καύση της μονάδας μάζας ή όγκου του καυσίμου) που φτάνει για μία καλή ποιότητα pellet τα 5000 Kcal/Kg, έχουν χαμηλή τιμή, σε σχέση με τα συνήθη ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο) και δύναται να χρησιμοποιηθούν από σύγχρονης τεχνολογίας συσκευές ( λέβητες πελλετ, σόμπες πέλλετ, σόμπες-λέβητες πελλετ, ενεργειακά τζάκια πέλλετ), οι οποίες δουλεύουν με πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης (90%-94 %) και δεν παράγουν σημαντικές ποσότητες καυσαερίων που να καθιστούν την εγκατάστασή τους απαγορευτική εντός του αστικού ιστού. Για τον λόγο αυτό η πολιτεία, με την Υ.Α οικ 189533/7-11-2011, επέτρεψε την χρήση συσκευών που θα παράγουν θερμική ενέργεια από την καύση pellet καθώς και άλλων βιοκαυσίμων και στον Νομό Αττικής, όπου και κατοικεί το μισό περίπου του πληθυσμού της χώρας. Μέχρι την έκδοση αυτής της Υπουργικής Απόφασης η καύση βιοκαυσίμων επιτρεπόταν μόνο σε περιοχές εκτός Αττικής ενώ στην Αττική απαγορευόταν για περιβαλλοντικούς λόγους.

 

Τα πελλετ τα βρίσκουμε στο εμπόριο είτε σε σάκους των 15 Kg είτε διατίθενται χύμα σε μεγάλα bag (μεγάλοι σάκοι όμοιοι με αυτούς που μεταφέρονται οικοδομικά υλικά) είτε χύμα από κατάλληλα εξοπλισμένα βυτία τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν με ειδικούς σωλήνες αερομεταφοράς κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους αποθήκευσης πέλλετ.

 

Όπως προαναφέρεται οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας μέσω της καύσης pellet είναι οι λέβητες πέλλετ, οι σόμπες - λέβητες πελλετ, οι απλές σόμπες πέλλετ και τα ενεγειακά τζάκια πελλετ. Οι συσκευές αυτές βάσει της Υ.Α οικ 189533/7-11-2011 πρέπει να τηρούν τα ελάχιστα όρια απόδοσης και τα ανώτατα όρια εκπομπής ρύπων όπως αυτά προσδιορίζονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 330.05.

Τιμές πέλλετ

Η τιμή του πέλλετ είναι σαφώς μικρότερη από την τιμή των ορυκτών υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο) και κυμαίνεται σε τρέχουσες τιμές γύρω στα 0,25 - 0,30 ευρώ/Kg. Η χρήση συσκευών πέλλετ σαφώς διασφαλίζει χαμηλότερο κόστος λειτουργίας μιας εγκατάστασης θέρμανσης και για τον λόγο αυτό είναι συμφέρουσα η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με χρήση συσκευών πέλλετ καθώς και η αντικατάσταση παλαιών συστημάτων που καίνε κυρίως πετρέλαιο.

Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας με την χρήση λέβητα ή σόμπας λέβητα πέλλετ

Το παρακάτω απλό και επιστημονικά τεκμηριωμένο παράδειγμα μας δείχνει πόσο χαμηλότερο λειτουργικό κόστος μπορεί να έχει μία εγκατάσταση θέρμανσης με συσκευές πελλετ από μία εγκατάσταση θέρμανσης που λειτουργεί με πετρέλαιο.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία παλαιά μονοκατοικία στην περιοχή της Αττικής (Β’ κλιματική ζώνη) επιφάνειας 100 m2 κατασκευασμένη πριν από το 1980 χωρίς θερμομόνωση, πανταχόθεν ελεύθερη και με παλαιά κουφώματα, παλαιό λέβητα και θερμαντικά σώματα. Οι μέγιστες θερμικές απαιτήσεις μιας τέτοιας κατοικίας είναι περίπου 25 Kw (21500 Kcal/h). Στην κατοικία αυτή υπάρχει και λειτουργεί ένας λέβητας πετρελαίου με ισχύ 25000 Kcal/h και βαθμό απόδοσης 0,85 (συνήθης για παλαιές εγκαταστάσεις). Η ωριαία κατανάλωση πετρελαίου για την εν λόγω εγκατάσταση είναι 25000 Κcal/h : 0,85*8400 Kcal/lit (θερμογόνος δύναμη πετρελαίου) = 3,54 lit/h. Ας υποθέσουμε μία μέση λειτουργία της εγκατάστασης 5 ώρες την ημέρα για 5 μήνες (από Νοέμβριο μέχρι και το Μάρτιο), άρα συνολικός χρόνος λειτουργίας ετησίως θα είναι 5h * 30ημερ*5μήνες = 750 ώρες. Η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου θα είναι 750h * 3,54 lit/h = 2655 lit. Με την τιμή του πετρελαίου στα 0,75 ευρώ /lit περίπου το κόστος για την αγορά πετρελαίου ανέρχεται στο ποσό των 2655 lit * 0,75 ευρώ/lit = 1991 ευρώ.

 

Ας υποθέσουμε τώρα ότι αντί για το λέβητα πετρελαίου είχαμε στην θέση του ένα λέβητα η μία σόμπα λέβητα που καίει πέλλετ, με ίδια απόδοση 25 Kw (21500 Kcal/h) και με ένα μέσο βαθμό απόδοσης 0,90. Η ωριαία κατανάλωση πέλλετ για την εν λόγω εγκατάσταση είναι 21500 Κcal/h : 0,90*4500 Kcal/Kg (θερμογόνος δύναμη pellet) = 5,3 Kg/h Για της ίδιες ώρες λειτουργίας ετησίως όπως και με τον λέβητα πετρελαίου η ετήσια κατανάλωση πελλετ για θέρμανση θα ήταν 750 h * 5,3 Kg/h = 3975 Kg.

Σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή πέλλετ για την αγορά μιας πού καλής ποιότητας πελλετ (0,30 ευρώ/Kg περίπου), για την λειτουργία της συσκευής πέλλετ θα πρέπει να πληρώσουμε ετησίως 3975 Kg * 0,30 ευρώ/Kg = 1192 ευρώ, ήτοι 799 ευρώ λιγότερα σε σχέση με το πετρέλαιο.

Λέβητες πέλλετ

Οι λέβητες πέλλετ είναι λέβητες ειδικής κατασκευής που έχουν την δυνατότητα να καίνε πέλλετ. Οι λέβητες πέλλετ είναι συνήθως διμεταλλικοί λέβητες (χάλυβας – μαντέμι) με κατάλληλη διαμόρφωση που περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους:

 • Ειδικούς σωλήνες βαρέως τύπου MANNESMAN, αναλόγου διαμέτρου, κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλήμένους στο σώμα του λέβητα, διαμέσου των οποίων διέρχονται τα παραγόμενα από την καύση καυσαέρια προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η θερμοκρασία τους.
 • Σώμα λέβητα που φέρει πόρτες για την πρόσβαση στις σωληνώσει και στο θάλαμο καύσης προκειμένου να γίνεται ο καθαρισμός του λέβητα.
 • Θάλαμο καύσης κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο (μαντέμι) με ενσωματωμένα μέρη που επικοινωνούν με τον καυστήρα pellet.
 • Θάλαμο καυσαερίων στο πίσω μέρος του θαλάμου καύσης.
 • Καλά μονωμένο περίβλημα από χαλυβδόφυλλα.
 • Συνήθως ενσωματωμένο ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου, για την πλήρη διαχείριση και ρύθμιση του λέβητα και γενικότερα της εγκατάστασης θέρμανσης.
 • Συνήθως ενσωματωμένη χαλύβδινη δεξαμενή καυσίμου (πελλετ) αναλόγου χωρητικότητας.
 • Σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας αποτελούμενο από κοχλιωτό μεταφορέα του στερεού καυσίμου (κοχλίας κινούμενος από σύστημα ηλεκτρομειωτήρα ), μόνιμα μονταρισμένο με τον κυρίως λέβητα, που σκοπό έχει την μεταφορά πελλετ από την δεξαμενή πελλετ στον θάλαμο καύσης.
 • Σωλήνα μεταφοράς του πέλλετ στο θάλαμο καύσης συνδεδεμένο με τον κοχλιομεταφορέα, που σκοπό έχει την δημιουργία άλματος των πελλετ πριν αυτά φτάσουν στον θάλαμο καύσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η φλόγα δεν θα περάσει από τον θάλαμο καύσης στο κοχλία και εν συνεχεία στην δεξαμενή πελλετ, προξενώντας κάποιο ατύχημα.

Λέβητες πελλετ τιμές - ποιότητες

Λέβητες πελλετ κυκλοφορούν στην αγορά σε αφθονία με διάφορες ποιότητες, τιμές και χώρες προέλευσης. Είναι σε γενικές γραμμές ακριβότεροι από τους κλασσικούς λέβητες υδρογονανθάκων (πετρέλαιο, υγραέριο, φυσικό άεριο). Η επιλογή ενός λέβητα πέλλετ δεν είναι εύκολη υπόθεση για ένα μη γνώστη του αντικειμένου, αφού θα πρέπει να λάβει υπόψη του πολλά δεδομένα όπως τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρμανσης, την διαθεσιμότητα χώρων, τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε λέβητα, τις ιδιαιτερότητές του, τις πιστοποιήσεις που διαθέτει τόσο σε ότι αφορά την απόδοσή του και τους εκπεμπόμενους ρύπους όσο και τις προτεινόμενες προδιαγραφές ποιότητας του καυσίμου πελλετ που δύναται να κάψει χωρίς προβλήματα. Γενικά απαιτείται μια προσεκτική οικονομοτεχνική προσέγγιση του όλου θέματος της αγοράς λέβητα πελλετ. Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή εγκατάσταση του συστήματος καθώς και η ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του. Κατά συνέπεια είναι προτιμότερο κάποιος που αποφασίζει να εγκαταστήσει ένα σύστημα πέλλετ να απευθύνετε σε κατασκευαστικές εταιρείες που διαθέτουν μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και οι οποίες δεν ασκούν αποκλειστικά εμπορική δραστηριότητα και δεν προωθούν αποκλειστικά κάποιους συγκεκριμένους τύπους και μάρκες λεβήτων αλλά παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, προμήθειας και εγκατάστασης του απαιτούμενου εξοπλισμού και δύνανται να προτείνουν την ενδεδειγμένη οικονομοτεχνικά λύση που προσαρμόζεται τόσο στις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης όσο και στα οικονομικά δεδομένα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Που και πώς μπορεί να εγκατασταθεί ένας λέβητας πελλετ

Οι λέβητες πέλλετ είναι λέβητες υψηλών θερμοκρασιών νερού (90 0C), όπως και οι κοινοί λέβητες πετρελαίου, και δύναται να τροφοδοτήσουν οιανδήποτε νέο ή υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης (με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση κ.λ.π) Μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε νέα υπό κατασκευή κτίρια όσο και σε υφιστάμενα κτίρια αντικαθιστώντας παλαιούς λέβητες πετρελαίου ή τοποθετούμενοι παράλληλα με αυτούς ως εναλλακτική πηγή ενέργειας.

Λέβητες πέλλετ σε υφιστάμενα κτίρια

Σε υφιστάμενα κτίρια η εγκατάσταση ενός λέβητα πελλετ δύναται να γίνει υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Ο διατιθέμενος χώρος του λεβητοστασίου να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις ώστε να είναι εφικτή η εγκατάσταση του λέβητα πέλλετ.
 • Να υπάρχει κατάλληλων διαστάσεων χώρος σε επαφή με το λεβητοστάσιο, ώστε αυτός να χρησιμεύσει ως αποθήκη πέλλετ, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προμηθεύεται χύμα πέλλετ σε μεγάλες ποσότητες. Αν δε υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης τέτοιου χώρου, τότε τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει ένας κλειστός και χωρίς υγρασία χώρος , όσο πιο κοντά γίνεται στο λεβητοστάσιο, που να δύναται να αποθηκευθούν σάκοι πελλετ των 15 Kg.
 • Η πρόσβαση στο λεβητοστάσιο να διασφαλίζει την δυνατότητα μεταφοράς του λέβητα πελλετ σε αυτό (κλιμακοστάσιο, διάδρομοι και πόρτες καταλλήλων διαστάσεων και μορφολογίας).

Για την εγκατάσταση ενός λέβητα πέλλετ σε υφιστάμενο κτίριο απαιτείται η πλήρης αποξήλωση των εγκαταστάσεων του παλαιού λέβητα πετρελαίου, εκτός αν υπάρχει διαθέσιμος χώρος ο λέβητας πέλλετ να εγκατασταθεί σε άλλο χώρο. Επίσης για την εγκατάσταση ενός λέβητα πέλλετ απαιτείται η αποξήλωση της παλαιάς καπνοδόχου (αν αυτή είναι κατασκευασμένη με παλαιούς σωλήνες ελλενίτ ή προκατασκευασμένα τσιμεντένια τεμάχια) και η τοποθέτηση μίας νέας καπνοδόχου με λεία και καλά μονωμένα τοιχώματα (ανοξείδωτη ή γαλβανιζέ καπνοδόχος με ενσωματωμένη μόνωση). Αν ή αποξήλωση της παλαιάς καπνοδόχου είναι τεχνικά πολύ δύσκολη και οικονομικά ασύμφορη, τότε είτε πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο τοποθέτησης της νέας καπνοδόχου μέσα στην υφιστάμενη καπνοδόχο είτε αν αυτό δεν είναι εφικτό να παραμείνει η παλαιά καπνοδόχος υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ενδιαφερόμενος ότι θα απαιτείται να καθαρίζει την καπνοδόχο του τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

 

Η εγκατάσταση ενός λέβητα πέλλετ προτείνεται ως μία ιδανική λύση για εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως σε υφιστάμενες διπλοκατοικίες, τριπλοκατοικίες και μεγάλες μονοκατοικίες που διαθέτουν συστήματα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση και λέβητα πετρελαίου. Επίσης είναι μία πολύ καλή λύση για κτίρια πολυκατοικιών εντός του κυρίως αστικού ιστού, τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το φυσικό αέριο, λόγω έλλειψης δημοσίου δικτύου. Για την εγκατάσταση λέβητα πέλλετ σε πολυκατοικία θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα εξής:

 • Οι διαστάσεις του διατιθέμενου λεβητοστάσιου και το αν αυτές είναι επαρκείς για την εγκατάσταση του λέβητα πέλλετ.
 • Η δυνατότητα μεταφοράς του λέβητα πέλλετ στο χώρο του λεβητοστασίου.
 • Η δυνατότητα εύκολης τροφοδοσίας της αποθήκης με χύμα πέλλετ από βυτιοφόρο όχημα.
 • Η γνωστοποίηση σε όλους τους ενοίκους ότι σε περίπτωση που δεν υφίσταται κατάλληλος χώρος για την χύμα αποθήκευση, τότε η τροφοδοσία του λέβητα με πελλετ θα πρέπει αναγκαστικά να γίνεται χειροκίνητα με σακιά και κατά συνέπεια οι ένοικοι θα πρέπει να επιφορτισθούν οι ίδιοι με αυτήν την εργασία.

Λέβητες πελλετ σε νέα κτίρια

Στα νέα υπό κατασκευή κτίρια η τοποθέτηση λέβητα πέλλετ πρέπει να προβλέπεται από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και την μελέτη ΚΕΝΑΚ που έχουν υποβληθεί στην πολεοδομία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Αν στην πολεοδομία έχει υποβληθεί μελέτη με άλλο σύστημα παραγωγής θέρμανσης, τότε για να εγκατασταθεί σύστημα θέρμανσης με λέβητα πελλετ, θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα στην πολεοδομία αίτημα αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας για αλλαγή ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και μελέτης ΚΕΝΑΚ. Στα νέα κτίρια θα πρέπει να έχει προβλεφτεί κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση του λέβητα πελλετ, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες διαστάσεις, καθώς το μέγεθός του λέβητα πελλετ είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος ενός κοινού λέβητα πετρελαίου. Επίσης θα πρέπει να έχει διασφαλισθεί από την αρχιτεκτονική και μηχανολογική μελέτη ο κατάλληλος χώρος για την αποθήκευση του καυσίμου, ο τρόπος τροφοδοσίας της αποθήκης με πελλετ και ο τρόπος μεταφοράς του λέβητα στο χώρο εγκατάστασης (λεβητοστάσιο). Η μη πρόβλεψη των παραπάνω ή η λανθασμένη σχεδίαση δύναται να καταστήσουν την εγκατάσταση ενός λέβητα πέλλετ πολύ δυσχερή έως και μερικές φορές αδύνατη.

Τροφοδοσία των λεβήτων πέλλετ με καύσιμο

Η τροφοδοσία των λεβήτων πέλλετ με καύσιμο μπορεί να γίνεται είτε αυτόματα, με την χρήση ενός δεύτερου κοχλιομεταφορέα, ο οποίος θα μεταφέρει αυτόματα τα πέλλετ από την απoθήκη, όπου θα είναι χύμα αποθηκευμένα, μέχρι την ενσωματωμένη στο λέβητα μικρότερη δεξαμενή τροφοδοσίας πέλλετ είτε χειρονακτικά με το γέμισμα της δεξαμενής τροφοδοσίας με σακιά των 15 Kg. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβλεφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δεξαμενή τροφοδοσίας ώστε να επιμηκύνεται όσο γίνεται περισσότερο ο χρόνος τροφοδοσίας με τα χέρια. Το μέγεθος της δεξαμενής, στην περίπτωση αυτή, θα εξαρτηθεί από μελέτη που πρέπει να γίνει και η οποία οφείλει να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της θερμικής εγκατάστασης, το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας της και τις απαιτήσεις των χρηστών.

Λειτουργία των λεβήτων πέλλετ

Η λειτουργία των λεβήτων πέλλετ είναι συνήθως πλήρως αυτόματη, όπως και των κλασσικών λεβήτων πετρελαίου και ελεγχόμενη με βάση την θερμοκρασία του νερού του λέβητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα διακοπτόμενης λειτουργίας (πάνω από 5-6 ώρες). Σε περιπτώσεις όμως που προβλέπονται μεγάλα χρονικά διαστήματα διακοπτόμενης λειτουργίας, καλό θα είναι ο λέβητας να είναι εξοπλισμένος με σύστημα αυτόματης επαναλειτουργίας μέσω ανεμιστήρα ή ηλεκτρικής αντίστασης (προτιμότερο και πιο αξιόπιστο σύστημα αυτό με ανεμιστήρα – blower).

Συντήρηση των εγκαταστάσεων λεβήτων πέλλετ

Η λειτουργία των λεβήτων πέλλετ είναι συνήθως πλήρως αυτόματη, όπως και των κλασσικών λεβήτων πετρελαίου και ελεγχόμενη με βάση την θερμοκρασία του νερού του λέβητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα διακοπτόμενης λειτουργίας (πάνω από 5-6 ώρες). Σε περιπτώσεις όμως που προβλέπονται μεγάλα χρονικά διαστήματα διακοπτόμενης λειτουργίας, καλό θα είναι ο λέβητας να είναι εξοπλισμένος με σύστημα αυτόματης επαναλειτουργίας μέσω ανεμιστήρα ή ηλεκτρικής αντίστασης (προτιμότερο και πιο αξιόπιστο σύστημα αυτό με ανεμιστήρα – blower).

Σόμπες και σόμπες – λέβητες πέλλετ

Οι σόμπες πέλλετ είναι συσκευές ειδικής κατασκευής που έχουν την δυνατότητα να καίνε πέλλετ. Υπάρχουν δύο ειδών σόμπες πελλετ. Οι αερόθερμες και οι υδρόθερμες ή αλλιώς σόμπες- λέβητες όπως ονομάζονται.

Σόμπες-λέβητες πέλλετ υδρόθερμες

Οι υδρόθερμες σόμπες-λέβητες πέλλετ είναι συσκευές υψηλής τεχνολογίας κατάλληλες για την καύση μόνο πέλλετ και δύναται να συνδεθούν τόσο με υφιστάμενες όσο και νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης με θερμαντικά σώματα. Αποτελούν δηλαδή μία πλήρη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κυρίως μικρών και μεσαίων εγκαταστάσεων (κάτω από 30 Kw η 25000 Kcal/h). Διαθέτουν ειδικό θάλαμο καύσης υψηλής απόδοσης ο οποίος καλύπτεται από ειδική πόρτα που φέρει πυρίμαχο τζάμι από το οποίο η φλόγα της καύσης είναι εμφανής. Στο πίσω μέρος της φέρει ενσωματωμένο ρεζερβουάρ (μικρή δεξαμενή) για την τροφοδοσία της σόμπας με πέλλετ, το οποίο διασφαλίζει την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία της σόμπας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ένας μικρός κοχλιωτός μεταφορέας στερεού καυσίμου (κοχλίας κινούμενος από σύστημα ηλεκτρομειωτήρα είναι μόνιμα μονταρισμένος στο εσωτερικό της σόμπας με σκοπό την μεταφορά των πελλετ από την δεξαμενή πελλετ στον θάλαμο καύσης. Επίσης οι σόμπες αυτές διαθέτουν ενσωματωμένο ένα πλήρες υδραυλικό σύστημα θέρμανσης νερού (εναλλάκτη, κυκλοφορητή, δοχείο διαστολής, ασφαλιστικό) καθώς και ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα έλεγχου και λειτουργίας για το αυτόματο άναμμα, τον προγραμματισμό ανάματος και σβησίματος σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και τον έλεγχο των λειτουργικών παραμέτρων. Για την λειτουργία τους απαιτείται η σύνδεση τους με το δίκτυο θέρμανσης (υπάρχον ή νέο), με το δίκτυο ύδρευσης μέσω ενός αυτόματου πληρώσεως καθώς και με μικρής διαμέτρου ανοξείδωτη μονωμένη καπνοδόχο η οποία θα πρέπει να καταλήγει σε ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου πάνω από την τελευταία πλάκα του κτιρίου.

 

Οι υδρόθερμες σόμπες πελλετ διατίθενται σε διάφορες αποδώσεις από 16 Kw έως 30 Kw και δύναται να καλύψουν τις θερμικές απαιτήσεις, μέσω της σύνδεσης τους με τα θερμαντικά σώματα, του συνόλου των χώρων μιας μονοκατοικίας, διαμερίσματος ή επαγγελματικού χώρου.

 

Η τροφοδοσία τους (γέμισμα του ρεζερβουάρ) γίνεται χειροκίνητα με σάκους πέλλετ των 15 Kg που διατίθενται σε αφθονία στο εμπόριο. Οι υδρόθερμες σόμπες πελλετ απαιτούν προσωπική φροντίδα, όπως άλλωστε και όλες οι συσκευές στερεών καυσίμων. Η φροντίδα αυτή έγκειται στον τακτικό καθαρισμό της σόμπας πέλλετ από τις στάχτες που δημιουργούνται λόγω της καύσης των pellet. Η συχνότητα καθαρισμού δεν είναι απόλυτη και εξαρτάται από την υγρασία και την ποιότητα του καυσίμου καθώς και από την θερμοκρασία καύσης. Μία μέση τιμή συχνότητας καθαρισμού, όταν καίμε σχετικά καλής ποιότητας πέλλετ, είναι περίπου 6-7 φορές το μήνα. Ο καθαρισμός είναι πολύ απλός, γίνεται με την χρήση ειδικής βούρτσας από οιονδήποτε χρήστη και διαρκεί κατά μέσον όρο 10 λεπτά.

 

Υδρόθερμες σόμπες-λέβητες πελλετ κυκλοφορούν στην αγορά σε αφθονία με διάφορες ποιότητες, τιμές και χώρες προέλευσης. Η επιλογή μιας σόμπας- λέβητα πέλλετ δεν είναι εύκολη υπόθεση για ένα μη γνώστη του αντικειμένου, αφού θα πρέπει να λάβει υπόψη του πολλά δεδομένα όπως τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρμανσης, την διαθεσιμότητα χώρων, τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε σόμπας- λέβητα, τις ιδιαιτερότητές της, τις πιστοποιήσεις που διαθέτει τόσο σε ότι αφορά την απόδοσή της και τους εκπεμπόμενους ρύπους όσο και τις προτεινόμενες προδιαγραφές ποιότητας του καυσίμου πελλετ που δύναται να κάψει χωρίς προβλήματα. Γενικά απαιτείται μια προσεκτική οικονομοτεχνική προσέγγιση του όλου θέματος της αγοράς σόμπας-λέβητα πελλετ. Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή εγκατάσταση του συστήματος καθώς και η ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του. Κατά συνέπεια είναι προτιμότερο κάποιος που αποφασίζει να εγκαταστήσει ένα σύστημα πέλλετ να απευθύνετε σε εταιρείες που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης, επιλογής εξολπισμού, προμήθειας, εγκατάστασης και ρύθμισης, οι οποίες διαθέτουν μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και δύνανται να προτείνουν την ενδεδειγμένη οικονομοτεχνικά λύση που προσαρμόζεται τόσο στις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης όσο και στα οικονομικά δεδομένα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Αερόθερμες σόμπες πέλλετ

Οι αερόθερμες σόμπες πέλλετ είναι συσκευές υψηλής τεχνολογίας κατάλληλες για την καύση μόνο πέλλετ. Διαθέτουν ειδικό θάλαμο καύσης υψηλής απόδοσης ο οποίος καλύπτεται από ειδική πόρτα που φέρει πυρίμαχο τζάμι από το οποίο η φλόγα της καύσης είναι εμφανής. Στο πίσω μέρος της φέρει ενσωματωμένο ρεζερβουάρ (μικρή δεξαμενή) για την τροφοδοσία της σόμπας με πέλλετ, το οποίο διασφαλίζει την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία της σόμπας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ένας μικρός κοχλιωτός μεταφορέας στερεού καυσίμου (κοχλίας κινούμενος από σύστημα ηλεκτρομειωτήρα είναι μόνιμα μονταρισμένος στο εσωτερικό της σόμπας με σκοπό την μεταφορά των πελλετ από την δεξαμενή πελλετ στον θάλαμο καύσης. Επίσης οι σόμπες αυτές διαθέτουν ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα έλεγχου και λειτουργίας για το αυτόματο άναμμα, τον προγραμματισμό ανάματος και σβησίματος σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση και τον έλεγχο των λειτουργικών παραμέτρων. Για την λειτουργία τους απαιτείται η σύνδεση τους με μικρής διαμέτρου ανοξείδωτη μονωμένη καπνοδόχο η οποία θα πρέπει να καταλήγει σε ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου πάνω από την τελευταία πλάκα του κτιρίου. Οι αερόθερμες σόμπες πελλετ διατίθενται σε διάφορες αποδώσεις από 6 Kw έως 16 Kw και δύναται να καλύψουν τις θερμικές απαιτήσεις ενιαίων μόνο χώρων (μεγάλα δωμάτια, καθιστικά, σαλόνια, ενιαίους επαγγελματικούς χώρους κ.λ.π). Για την τοποθέτησή τους πρέπει να διατίθεται κατάλληλος χώρος επιφανείας τουλάχιστον 1 m2 και το σημείο αυτό θα πρέπει να είναι σε επαφή με εξωτερικό τοίχο για την έξοδο της καπνοδόχου. Η εγκατάστασή τους είναι πιο εύκολη σε υφιστάμενες μονοκατοικίες και διαμερίσματα των δύο τελευταίων ορόφων ενός κτιρίου, χωρίς να αποκλείεται η τοποθέτησή τους σε διαμερίσματα χαμηλότερων ορόφων, εφόσον διασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των υπερκείμενων ορόφων για την διέλευση της καπνοδόχου από τους εξωτερικούς τοίχους της ιδιοκτησίας τους. Η τροφοδοσία τους, και η συντήρηση τους γίνεται όπως ακριβώς και στις υδρόθερμες σόμπες-λέβητες.

 

Αερόθερμες σόμπες πελλετ κυκλοφορούν στην αγορά σε αφθονία με διάφορες ποιότητες, τιμές και χώρες προέλευσης. Η σωστή επιλογή μιας αερόθερμης σόμπας πελλετ προϋποθέτει την γνώση των θερμικών απαιτήσεων του χώρου που πρόκειται να εγκατασταθεί, τα προσφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της, τις ιδιαιτερότητές της, τις πιστοποιήσεις που διαθέτει τόσο σε ότι αφορά την απόδοσή της και τους εκπεμπόμενους ρύπους όσο και τις προτεινόμενες προδιαγραφές ποιότητας του καυσίμου πελλετ που δύναται να κάψει χωρίς προβλήματα. Γενικά απαιτείται μια προσεκτική οικονομοτεχνική προσέγγιση του όλου θέματος της αγοράς μίας αερόθερμης σόμπας πελλετ. Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η σωστή εγκατάσταση της καθώς και η ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας της. Κατά συνέπεια είναι προτιμότερο κάποιος που αποφασίζει να εγκαταστήσει μία αερόθερμη σόμπα πέλλετ να απευθύνετε σε εταιρείες που παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιλογής, προμήθειας, εγκατάστασης και ρύθμισης, οι οποίες διαθέτουν μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και δύνανται να προτείνουν την ενδεδειγμένη οικονομοτεχνικά λύση που προσαρμόζεται τόσο στις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης όσο και στα οικονομικά δεδομένα του εκάστοτε ενδιαφερόμενου.

Που και πώς μπορεί να εγκατασταθεί μία υδρόθερμη σόμπα - λέβητας πελλετ

Σόμπες-Λέβητες πέλλετ σε υφιστάμενα κτίρια

Η εγκατάστασή σε υφιστάμενες μονοκατοικίες, διαμερίσματα και επαγγελματικούς χώρους δύναται να γίνει υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Οι χώροι αυτοί να διαθέτουν μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης με συλλέκτη θέρμανσης ώστε να είναι δυνατή η αποκοπή του από το υφιστάμενο κεντρικό σύστημα θέρμανσης και η αυτονόμησή του μέσω της σύνδεσης του με την σόμπα-λέβητα.
 • Οι χώροι αυτοί να βρίσκονται κατά προτίμηση στους δύο τελευταίους ορόφους του κτιρίου χωρίς να αποκλείεται η τοποθέτησή τους σε διαμερίσματα χαμηλότερων ορόφων, εφόσον διασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των υπερκείμενων ορόφων για την διέλευση της καπνοδόχου από τους εξωτερικούς τοίχους της ιδιοκτησίας τους.
 • Να διατίθεται κατάλληλος εσωτερικός χώρος επιφανείας τουλάχιστον 1 m2 μέσα στην κατοικία, το διαμέρισμα ή τον επαγγελματικό χώρο και το σημείο αυτό να είναι σε επαφή με εξωτερικό τοίχο για την έξοδο της καπνοδόχου, να διαθέτει μια παροχή νερού και να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στον συλλέκτη της υφιστάμενης μονοσωλήνιας εγκατάστασης θέρμανσης.

Σόμπες- Λέβητες πελλετ σε νέα κτίρια

Η τοποθέτηση μίας σόμπας- λέβητα πέλλετ σε ένα υπό κατασκευή νέο διαμέρισμα, μονοκατοικία ή επαγγελματικό χώρο πρέπει να προβλέπεται από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και την μελέτη ΚΕΝΑΚ που έχουν υποβληθεί στην πολεοδομία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Αν στην πολεοδομία έχει υποβληθεί μελέτη με άλλο σύστημα παραγωγής θέρμανσης, τότε για να εγκατασταθεί σύστημα θέρμανσης με σόμπα-λέβητα πελλετ, θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα στην πολεοδομία αίτημα αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας για αλλαγή ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και μελέτης ΚΕΝΑΚ.

Που και πώς μπορεί να εγκατασταθεί μία αερόθερμη σόμπα πελλετ

Μία αερόθερμη σόμπα πέλλετ μπορεί να εγκατασταθεί σε οιανδήποτε νέο ή υφιστάμενο κτίριο κατοικίας η επαγγελματικού χώρου υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Για την τοποθέτησή τους πρέπει να διατίθεται κατάλληλος χώρος επιφανείας 1 m2 και το σημείο αυτό θα πρέπει να είναι σε επαφή με εξωτερικό τοίχο για την έξοδο της καπνοδόχου.
 • Ό χώρος εγκατάστασης της να βρίσκεται στους δύο τελευταίους ορόφων ενός κτιρίου, χωρίς να αποκλείεται η τοποθέτησή τους σε διαμερίσματα χαμηλότερων ορόφων, εφόσον διασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των υπερκείμενων ορόφων για την διέλευση της καπνοδόχου από τους εξωτερικούς τοίχους της ιδιοκτησίας τους.

Περιοχές στις οποίες δραστηριοιποιείται η ΑΝΑΔΡΑΣΗ

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δραστηριοποιείται:

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών( Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).

 

Επιστροφή