Εταιρία
Υπηρεσίες
Προϊόντα
Πελάτες
Έργα
Συνεργάτες
Πληροφορίες
Επικοινωνία
Σύνδεσμοι
Sitemap
 

Δ.Παπανικολάου 12

19400 ΚΟΡΩΠΙ, ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ & ΦΑΞ: 210 6020152

GSM: 693 6020152

Email:

Ανεμογεννήτριες - Μικρά Συστήματα Ανεμογεννητριών έως 50 Kw

net metering

Οι μικρές ανεμογεννήτριες από 100 Watt έως και 50 Kw αποτελούν μια εξαιρετική λύση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ελαχιστοποίηση ή ακόμα και τον μηδενισμό του κόστους της καταναλισκώμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Επίσης οι μικρές αυτόνομες ανεμογεννήτριες συνδυαζόμενες με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είτε μόνες τους είτε σε συνεργασία με κάποιο φωτοβολταικό σύστημα ή ακόμα και συμβατική γεννήτρια μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και για μόνιμη ηλεκτροδότηση κτηρίων που είναι αδύνατη η σύνδεσή τους με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρισμού.

 

Ανεμογεννήτριες διασυνδεδεμένες στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκυο

 

αυτονομα φωτοβολταικα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4203/2013 επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών ισχύος έως 50 Kw σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και η σύνδεση τους με το δημόσιο ηλεκρικό δίκτυο. Η διαδικασία σύνδεσης θα γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών που πρόκειται να καταρτιστεί με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ. Το πρόγραμμα θα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίοι θα εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί ακόμα η Υπουργική Απόφαση με βάση την οποία θα προσδιοριστούν με ακρίβεια οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάταση μικρών ανεμογεννητριών έως 50 Kw σε οικόπεδα και κτήρια.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση αναμένεται να εκδοθεί σύντομα και καλό είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης να είναι έτοιμοι και να έχουν προχωρήσει στις σχετικές προμελέτες.

 

Αυτόνομες Ανεμογεννήτριες

 

net metering

Οι αυτόνομες ανεμογεννήτριες κυμαίνονται από 100 W μέχρι 10 kW. Οι μικρές αυτόνομες ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μόνες τους ή σε συνδυασμό με κάποιο φωτοβολταικό σύστημα ή ακόμα και συμβατική ηλεκτρογεννήτρια, η οποία ενέργεια αποθήκευεται σε σύστημα μπαταριών μέσω του οποίου γίνετα η τροφοδοσία κτηρίων ή εγκαταστάσεων που συνήθως βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτή η σύνδεση με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

 

Τέτοιες περιπτώσεις είναι συνήθως :

 • Κατοικίες σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο ή η σύνδεσή του με αυτό είνα ασύμφορη.
 • Απομακρυσμένα αγροκτήματα ή ποιμνιοστάσια όπου δεν υπάρχει δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και για την λειτουργία τους απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα (τροφοδότηση αντλιών νερού,εγκαταστάσεων φωτισμού καθώς και διαφόρων αγροτικών ηλεκτρικών εργαλείων).

Οι μικρές αυτόνομες ανεμογεννήτριες παράγουν συνεχές ρεύμα (D.C) και απαιτείται υποχρεωτικά η εγκατάσταση μετατροπέα προκειμένου να μετατρέπεται το συνεχές ρεύμα των μπαταριών σε εναλλασσόμενο, εις τρόπο ώστε να είναι δυνατή η τροφοδοσία των διαφόρω συσκευών.

 

Μικρές ανεμογεννήτριες για αυτόνομες εγκαταστάσεις υπάρχουν δύο ειδών:

 • Αυτές που για την εγκατάσταση τους απαιτούν την ύπαρξη ιστού .
 • Αυτές που μπορούν να εγκατασταθούν πάνω στην στέγη ή το δώμα ενός κτηρίου .

Για την εγκατάσταση ενός αυτόνομου συστήματος ανεμογεννήτριας πρέπει υποχρεωτικά να προηγηθεί προμελέτη και συγκεκριμένα :

 • Θα πρέπει να γίνει ένας υπολογισμός των ενεργειακών απαιτήσεων με βάση την ισχύ των ηλεκτρικών συσκευών που θα τροφοδοτηθούν από το σύστημα και τον αναμενόμενο χρόνο λειτουργίας των συσκευών αυτών.
 • Θα πρέπει να προσδιοριστεί η αυτονομία του συστήματος σε συνδυασμό φυσικά με τυχόν άλλες πηγές θα μπορούσαν να διασυνδεθούν με αυτό (φωτοβολταικό, συμβατική ηλεκτρογεννήτρια κ.λ.π) .
 • Θα πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή για το αν υπάρχουν σημαντικά γειτονικά εμπόδια όπως κτίρια, δέντρα ή λόφοι που πιθανόν θα μπορούσαν να μειώσουν την ταχύτητα του ανέμου ή να δημιουργήσουν στροβιλισμούς καθώς η ενέργεια που παράγεται κάθε στιγμή από την ανεμογεννήτρια εξαρτάται από την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Ο τοπικός ετήσιος μέσος όρος της ταχύτητας του ανέμου στην συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον είναι 6 m/s προειμένου η λειτουργία της ανεμογεννήτριας να είναι αποδοτική.
net metering

Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών είτε αυτές είναι αυτόνομες είτε πρόκειται να συνδεθούν με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο δεν απαιτείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άδεια εγκατάστασης, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, άδεια λειτουργίας καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας. Για την εγκατάσταση τους απαιτείται μόνο έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας. Ειδικότερα για την τοποθέτηση μικρών ανεμογεννητριών σε κτίρια και στέγαστρα, αντί της έκδοσης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας προβλέπεται μόνο η γνωστοποίηση των εργασιών αυτών στον οριζόμενο κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα (αν πρόκειται για διασυνδεδεμένο σύστημα στον ΔΕΔΔΗΕ και αν πρόκειται για αυτόνομο σύστημα στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας).

 

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ προσφέρει την μελέτη, τον εξοπλισμό και την πλήρη εγκατάσταση αιολικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μικρές ανεμογεννήτριες ισχύος έως 50 Kw, αυτόνομες ή διασυνδεδεμένες με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο και ειδικότερα :

 • Tην εκπόνηση της προμελέτης -μελέτης ενεργειακής απόδοσης-οικονομοτεχνικής μελέτης.
 • Την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και σχεδίων για την υποβολή της αίτησης σύνδεσης όταν πρόκειται για διασυνδεδεμένα συστήματα.
 • Την σύνταξη της οριστικής κατασκευαστικής μελέτης βάσει της οποίας θα κατασκευασθεί το έργο.
 • Την πλήρη προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 • Την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων του αιολικού συστήματος.
 • Την θέση σε λειτουργία της μονάδας .
 • Την πλήρη τεχνική υποστήριξη καθώς και την συντήρηση.

Η συνεργασία με την ΑΝΑΔΡΑΣΗ μια εταιρία με 30 χρόνια εμπειρία στον τομέα των ηλεκτομηχανολογικών και ενεργειακών εφαρμογών μπορεί να διασφαλίσει στον εκάστοτε πελάτη μας:

 • Αξιόπιστη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή μιας αιολικής εγκατάστασης η οποία θα έχει τήν μέγιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος συντήρησης και την αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας και βλαβών .
 • Ποιοτικό και αξιόπιστο εξοπλισμό ο οποίος επιλέγεται με βάση την πολυετή γνώση και εμπειρία μας, ώστε να ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτό που ζητούν οι πελάτες μας ‘’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ-AFTER SALES
 • Ταχύτητα και αξιοπιστία στην διεκπεραίωση της οιανδήποτε γραφειοκρατικής διαδικασίας καθώς και της κατασκευής, που βασίζονται στην καθετοποιημένη οργάνωση της ΑΝΑΔΡΑΣΗ η οποία διαθέτει αποκλειστικά την δυνατότητα πλήρους τεχικής υποστήριξης μέσω των τμημάτων μελετών , κατασκευής και εμπορικού .
 • Πλήρη Τεχνική Υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα (service, βλάβες, οδηγίες, πληροφορίες) 24 ώρες το 24ωρο και τις 7 ημέρες της εβδομάδας..

Η ΑΝΑΔΡΑΣΗ δύναται να αναλάβει την πλήρη εγκατάσταση αιολικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανεμογεννήτριες ισχύος έως 50 Kw.

 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής (Κορωπί, Παιανία, Σπάτα, Σταυρός, Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλο, Πόρτο Ράφτη, Καλύβια, Λαγονήσι, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Βάρκιζα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Παλλήνη, Πικέρμι, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Αχαρνές, Ωρωπός, Καπανδρίτι, Διόνυσος, Γέρακας, Ανθούσα κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Αθηνών( Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Χαλκηδόνα, Παπάγου, Χολαργός, Δάφνη, Υμηττός, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη, Πεντέλη, Μελίσσια, Φιλοθέη, Ψυχικό, Λυκόβρυση, Πεύκη, Ελληνικό, Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Ηράκλειο, Μαρούσι, Άλιμος, Άγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση κ.λ.π).
 • Στο σύνολο των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής και Πειραιώς (Πειραιάς, Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα κ.λ.π).
 • Σε όμορες με τον νομό Αττικής ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές ( Κυκλάδες : Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Μήλος, Ίος, Άνδρος, Σύρος, Σίφνος, Σέριφος, Τζιά, Κύθνος κ.λ.π - Πελοπόνησος : Πάτρα, Αίγιο, Κόρινθος, Ναύπλιο, Άργος, Τρίπολη, Σπάρτη, Καλαμάτα κ.λ.π - Εύβοια : Χαλκίδα, Ερέτρια, Κάρυστος, Μαρμάρι, Στύρα κ.λ.π - Βοιωτία - Φθιώτιδα, Φωκίδα - Ευρυτανία - Σποράδες : Σκιάθος, Σκόπελος, Αλλόνησος - Σκύρος.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις μπορεί να ενταχθεί σε επιχειρηματικά προγράμματα του ΕΣΠΑ προσδίδοντας πολύ υψηλή βαθμολογία στη εκάστοτε πρόταση χρηματοδότησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για προσφορά επικοινωνήσε τώρα μαζί μας στα τηλέφωνα 2106020152 και 6936020152 ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με την ζήτηση σας

 

Επιστροφή